Bra att veta

Bra att veta

Bæredygtighed
Hållbarhet Information om kriterierna för hållbart byggande och stenullsisolering.
Hållbarhet

Information om kriterierna för hållbart byggande och stenullsisolering.

Hållbarhet
Energieffektivitet
ENERGIEFFEKTIVITET Bra och solida konstruktioner med genomtänkta val av isolering reducerar byggnadens energiförbrukning under dess livstid.
ENERGIEFFEKTIVITET

Bra och solida konstruktioner med genomtänkta val av isolering reducerar byggnadens energiförbrukning under dess livstid.

ENERGIEFFEKTIVITET
Værd at vide om brandsikkerhed
BRANDSÄKERHET Information om isoleringsmaterials brandegenskaper, vikten av brandsäkerhet i byggnader samt brandteori.
BRANDSÄKERHET

Information om isoleringsmaterials brandegenskaper, vikten av brandsäkerhet i byggnader samt brandteori.

BRANDSÄKERHET
Værd at vide om indeklima
Inneklimat De flesta av oss tillbringar merparten av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att vårt inomhusklimat är bra.
Inneklimat

De flesta av oss tillbringar merparten av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att vårt inomhusklimat är bra.

Komfort och inomhusklimat
GUIDE

BBR - Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler, BBR gäller för ny- och tillbyggnationer. Avsnitt 9 som behandlar energihushållning har i olika omgångar reviderats och syftet har bl.a. varit att utveckla tydligare och verifierbara funktionskrav.
Få personlig teknisk support
Få personlig teknisk support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
Back