BOVERKETS BYGGREGLER - BBR

BBR - Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler, BBR gäller för nybyggnader och för tillbyggnader

Nya regler i BBR 2015

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år.
Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år.

Vad innebär kravens olika delar

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år.
Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år.

Fyra klimatzoner

Sverige är i BBR 2015 indelat i fyra klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet.
Sverige är i BBR 2015 indelat i fyra klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet.

BBR Energikrav

Översikt över BBR kravnivåer
Översikt över BBR kravnivåer

Alternativa krav för mindre byggnader

För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas.
För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas.

Övriga regler BBR 9:2 och 9:3

Krav på tekniska installationer. Installationer för värme och kyla i byggnader ska enligt BBR utformas så att de ger god verkningsgrad under normal drift.
Krav på tekniska installationer. Installationer för värme och kyla i byggnader ska enligt BBR utformas så att de ger god verkningsgrad under normal drift.

Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.
Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

Vad gäller vid renovering

Nu inför Boverket bindande föreskrifter om ändring i BBR. Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande först från den 1 januari 2013, men byggherren kan använda dem som vägledning redan under 2012.
Nu inför Boverket bindande föreskrifter om ändring i BBR. Föreskrifterna om ändring är juridiskt bindande först från den 1 januari 2013, men byggherren kan använda dem som vägledning redan under 2012.

BBR visar målet men inte vägen

Innan funktionskravet infördes i BBR 2006 ställdes definierade krav på transmissionsförluster genom klimatskärmen, byggnadens lufttäthet och begränsning av ventilationsförluster.
Innan funktionskravet infördes i BBR 2006 ställdes definierade krav på transmissionsförluster genom klimatskärmen, byggnadens lufttäthet och begränsning av ventilationsförluster.

Energideklaration för byggnader

Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft. Syftet med lagen visa alla byggnaders faktiska energiförbrukning i Sverige, såväl för nya som för gamla.
Den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft. Syftet med lagen visa alla byggnaders faktiska energiförbrukning i Sverige, såväl för nya som för gamla.

Så här bygger du energieffektivt

Vid planläggning och projektering av energieffektiv byggnad är det av stor vikt att man startar i rätt ände så att alla komponenter kan dimensioneras och anpassas till varandra.
Vid planläggning och projektering av energieffektiv byggnad är det av stor vikt att man startar i rätt ände så att alla komponenter kan dimensioneras och anpassas till varandra.

Energieffektiva byggnader ger mindre föroreningar

Välisolerade byggnader minskar energianvändningen och därmed miljöföroreningarna.
Välisolerade byggnader minskar energianvändningen och därmed miljöföroreningarna.

Byggnadens utformning får betydelse för isoleringstjockleken

Reglerna i BBR ställer krav på byggnadens totala energibehov vilket betyder att det inte finns några exakta krav på isoleringstjocklekar för olika byggnadsdelar.
Reglerna i BBR ställer krav på byggnadens totala energibehov vilket betyder att det inte finns några exakta krav på isoleringstjocklekar för olika byggnadsdelar.

Hur bygger vi för att uppfylla kraven

Krav på byggnadens specifika energianvändning ska alltid uppfyllas vilket i sin tur betyder att byggnadsdelarna är välisolerade och funktionsanpassade.
Krav på byggnadens specifika energianvändning ska alltid uppfyllas vilket i sin tur betyder att byggnadsdelarna är välisolerade och funktionsanpassade.

BBR definitioner

Boverkets Byggregler - definitioner
Boverkets Byggregler - definitioner

Specifik energianvändning

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år.
Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år.
Back