Kontakt ROCKWOOL AB

Postadress:
ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5
553 05 Jönköping
Telefon: 036-570 52 00

 

Kundsupport: 036-570 52 50
Telefax: 036-570 52 82
E-mail: info@rockwool.se


VD

Kontaktpersoner för återförsäljare

Kontaktpersoner för entreprenörer

Kontaktpersoner för föreskrivande led

Ekonomi

Kundsupport

Marknad

Teknisk Support


VD

Jonas Zacharoff

Jonas Zacharoff
VD
Mobil: 0705-292939
jonas.zacharoff@rockwool.com

 

   

   

Kontaktpersoner för återförsäljare

   
Olof Svensson

Olof Svensson
Försäljningschef
Mobil: 070 - 588 19 70
olof.svensson@rockwool.com

Jenny Linke

Jenny Linke
Säljare – Stockholm
Mobil: 070 - 265 09 03
jenny.linke@rockwool.com

   

Ny Nyman - snart på plats
Säljare, Väst
Mobil: 070 - 597 96 00

Jonas Eriksson
Säljare - Öst
Mobil: 070 - 521 05 95
jonas.eriksson@rockwool.com

 

   
Christer Ullsten

Christer Ullsten
Säljare - Norr
Mobil: 070-336 59 00
christer.ullsten@rockwool.com

 

 

Acke Axelsson
Säljare
Mobil: 076 - 830 12 00
acke.axelsson@rockwool.com

   

   

Kontaktpersoner för entreprenörer

   
Martin Gustafsson

Martin Gustafsson
Säljare - Syd/Stockholm
Mobil: 070-556 57 21
martin.gustafsson@rockwool.com

Thomas Ekelind

Thomas Ekelind
Säljare - Väst
Mobil: 070-538 97 08
thomas.ekelind@rockwool.com

   

Christer Ullsten
Säljare - Norr
Mobil: 070-336 59 00
christer.ullsten@rockwool.com

 

Jonas Eriksson
Säljare - Öst
Mobil: 070 - 521 05 95
jonas.eriksson@rockwool.com

   

   

Kontaktpersoner för föreskrivande led

   

Magnus Kamstedt
Mobil: 070-626 66 10
magnus.kamstedt@rockwool.com

 
   

   

Ekonomi

   

Malin Holm
Ekonomichef
Telefon: 036-570 52 03
Mobil: 070-535 52 03
malin.holm@rockwool.com

 
   

   

Kundsupport

   
Pia Svensson

Pia Svensson
Kundservice chef
Telefon: 036-570 52 16
pia.svensson@rockwool.com

Maria Lindström

Maria Lindström
Försäljningsassistent
Telefon: 036-570 52 17
maria.lindstrom@rockwool.com

   
Acke Axelsson

Acke Axelsson
Säljare
Mobil: 076 - 830 12 00
acke.axelsson@rockwool.com

 
   

   

Marknad

   

Maria Viking
Marknadföringsansvarig
Telefon: 036-570 52 13
maria.viking@rockwool.com

 
   

   

Teknisk Support

Support för Återförsäljare, Entreprenörer och Projektörer. Privatpersoner hänvisas till återförsäljare.

   
Johan Leander

Johan Leander
Teknisk Support
036-570 52 10 (OBS Privatpersoner hänvisas till återförsäljare)
johan.leander@rockwool.com