Ät lunch och vi bjuder både på kunskap och mat!
Ät lunch och vi bjuder både på kunskap och mat!

Ät lunch och vi bjuder både på kunskap och mat!

Varför Lunch and Learn?

Få ökad kompetens på en timme angående:

Ok

Fasadens betydelse för hållbart byggande

REDAir är en komplett familj isoleringssystem för alla vägg konstruktioner. REDAir ger dig en frihet i design och konstruktion.

Ok

Stenullens egenskaper vid brand, fukt och ljud

Vi förklara hur stenullen fungerar i förhållande till andra isoleringsmaterial angående värme, brand fukt och ljud.

Ok

Öka kunskap angående brandskydd

Vi utbildar er hur man effektivt skyddar stål och betongkonstruktioner med ett komplett system när det utsetts för brand.

Ja tack vi är intresserade att få en lunchutbildning i någon av ROCKWOOL utbildningarna

Kunskap om:

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.

Back