SKYDD AV PERSONLIGA UPPGIFTER

ROCKWOOL International A/S åtar sig att skydda din integritet online. Behandling av personliga upplysningar som genereras via denna hemsida kommer att behandlas av ROCKWOOL International A/S i överensstämmelse med gällande lagar omkring behandling av personliga data.

Denna hemsida ägs och drivs av:

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5
553 05 Jönköping
Tel 036-570 52 00
info@rockwool.se

 

Följande information registrerar vi

Denna hemsida registrerar upplysningar på flera olika sätt. När du beställer varor eller tjänster av oss, ber vi om namn, adress, e-mail, befattning och andra kontaktupplysningar som är relevanta för din beställning. Om det är obligatoriska upplysningar för att kunna fortsätta beställningen är de angivet med *. De upplysningar vi får kommer endast att användas när vi kontaktar dig som ett led i det generella kund/leverantörsförhållandet och för att göra det enklare för dig att använda vår hemsida med tillhörande tjänster och produkter.

Nyhetsbrev mm

Vår hemsida ger användarna möjlighet att välja om de önskar få nyhetsbrev, specialerbjudanden och andra informationer om nya funktioner, arrangemang och tjänster. Du kommer att få information när det gäller sådana uppgifter och får ge ditt samtycke innan vi sänder marknadsföringsmaterial via e-mail till dig. Om du vill tas bort från e-mailinglistan och därmed inte få fler erbjudanden av detta slag i framtiden kan du skicka ett e-mail till info@rockwool.se där du skriver texten: "avanmäl" i ämnesraden.

Utlämnande av uppgifter

Dina uppgifter kommer inte att ges vidare till tredje man, med mindre än att vi har fått ditt uttryckliga medgivande till det, eller om utlämnande påkrävs av lag.

Rättelse / uppdatering

Om du vill rätta, uppdatera eller på annat sätt vill ändra de uppgifter du har givit oss, eller om du vill invända mot vår behandling av dessa uppgifter, ombeds du kontakta oss på ovan nämnda adress, e-mail, telefon eller fax.

Back