FLEXIBATTS

FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt är anpassad för träregelkonstruktion. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS är även ljuddämpande.

FLEXIBATTS har en unik förmåga att anpassa sig till ojämnheter, eller differanser på regelavståndet. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Den flexande sidan är märkt med ett streck.

Användningsområde

Används som värmeisolering i alla typer av byggnader. Isolering av vindsbjälklag, ytterväggar, mellanväggar, bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag.

FLEXIBATTS

Tekniska egenskaper

Ladda ned datablad
Område Beskrivelse Standard
Värmekonduktivitet λD = 37 mW/mK EN 12667
Brandklass A1 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T2 EN 823
Densitet Ca 30 kg/m³
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Typ Leveranstid Längd mm Bredd mm Tjocklek mm Art. nr. Skivor/ Paket Paket/ Pall m2/Paket m2/Pall
Enheter på pall
48 timmar 1170 565 45 136768 12 16 7,93 126,92
48 timmar 1170 580 70 87980 8 16 5,43 86,86
48 timmar 1170 580 95 87981 6 20 4,07 81,43
48 timmar 1170 580 120 87982 5 20 3,39 67,86
48 timmar 1170 580 145 94234 4 24 2,71 65,14
48 timmar 1170 565 170 87984 3 20 1,98 39,66
48 timmar 1170 565 195 87985 3 20 1,98 39,66
48 timmar 1170 565 220 87986 3 16 1,98 31,73
48 timmar 1170 565 45 136768 12 16 7,93 126,92
48 timmar 1170 580 70 87980 8 16 5,43 86,86
48 timmar 1170 580 95 88008 6 16 4,07 65,15
48 timmar 1170 580 120 88010 5 16 3,39 54,29
48 timmar 1170 580 145 87983 4 20 2,71 54,29
48 timmar 1170 565 170 88013 4 16 2,64 42,31
48 timmar 1170 565 195 87985 3 20 1,98 39,66
48 timmar 1170 565 220 87986 3 16 1,98 31,73
48 timmar 1170 410 45 88001 12 24 5,76 138,15
48 timmar 1170 410 70 87974 8 24 3,84 92,1
48 timmar 1170 410 95 87975 6 30 2,88 86,35
48 timmar 1170 410 120 87976 5 30 2,4 71,96
48 timmar 1170 410 145 87977 4 30 1,92 57,56
48 timmar 1170 410 170 88002 3 30 1,44 43,17
48 timmar 1170 410 195 87978 3 30 1,44 43,17

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark , enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Back