Gulvisolering - produkter til isolering af terrændæk, etageadskillelse og kælderdæk

Golvisolering

Golvisolering

Golvisolering är en effektiv metod för att minska buller och skapa ett behagligt inomhusklimat eller att förhindra värmeöverföring mellan de övre och nedre våningarna.

ROCKWOOL erbjuder lösningar för alla typer av konstruktioner, platta på mark, tillfälliga golv eller källare. Isolering av plattan är grunden för den termiska prestanda av byggnaden, vilket bidrar till att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat.

Isolering av golv med stenull minskar buller och används ofta som ljudisolering. Eftersom produkterna tillverkas av ROCKWOOL stenull, som är obrännbar, innebär det att brandspridningen begränsas.

ROCKWOOL stenull kan användas för många olika bjälklag, och bidrar till den termiska och ljudisolering av alla kategorier byggnads.

vägledning

Minska oönskat ljud genom att isolera golvet.

Få goda råd om golvisolering i broschyren Isolera Rätt

Få god akustik med ROCKWOOL Isolering

Stenullsprodukter från ROCKWOOL är bland det mest effektiva sättet att isolera för ljuddämpning.
Stenullsprodukter från ROCKWOOL är bland det mest effektiva sättet att isolera för ljuddämpning.

Oöverträffliga brandegenskaper

ROCKWOOL stenullsprodukter har naturliga brandegenskaper som är svåra att överträffa. Isoleringen ger optimalt brandskydd för konstruktioner.
ROCKWOOL stenullsprodukter har naturliga brandegenskaper som är svåra att överträffa. Isoleringen ger optimalt brandskydd för konstruktioner.

Broschyrer och dokumentation

Broschyrer (3)
Isolera Rätt

- Pocketguide för hantverkare

ROCKWOOL Guide

Guide till lägre energianvändning i befintliga byggnader

Beräkningsprogram Energiprogram
Beräkningsprogram

Energiprogram

Beräkna U-värden och jämföra en byggnads energianvändning mot kraven enligt Boverkets byggregler.
Beräkna U-värden och jämföra en byggnads energianvändning mot kraven enligt Boverkets byggregler.
Använd programmet online
Få personlig teknisk support
Få personlig teknisk support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
    Print Karta
    Back