Brandsikring af stål, beton og ventilationskanaler

Brandskydd av betong och stål

passivt Brandskydd

Ett passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand. Principen bakom passiv brandsäkerhet är att alla använda material och konstruktionsdelar är valda så att de förhindrar brandspridning. Därmed förlängs byggnadens levnadstid och tryggheten för användaren maximeras.

Titta på filmer som visar hur lätt det är att arbeta med CONLIT Brandskydd

Montering på stål med CONLIT Svetsstift
Play

Montering på stål med CONLIT Svetsstift

Video
Montering på stål med CONLIT Lim
Play

Montering på stål med CONLIT Lim

Video

Tiden innan elden sprids. Tiden innan giftig rök når människor. Tiden det tar räddningstjänsten att nå fram till byggnaden och komma ut igen. Tiden som byggnadsstommen håller. Att investera i CONLIT är att investera i dyrbar tid.

Broschyrer och dokumentation

Broschyrer (1)
CONLIT Brandskyddsguide

Systemtillämpning av CONLIT. Sortiment, produktegenskaper, specifikationer och instruktioner för installation.

Dokumentation (13)
CONLIT profiltabeller

U/A-förhållande

CONLIT tjocklekstabell

Isoleringstjocklek för stålprofiler med kritisk ståltemperatur på 450°C.

SINTEF-010-0253

SINTEF 010-0253

PHA10332a

PHA10332a: CONLIT 150 av Svetsstift

PHA10332b

PHA10332b: Stål Svetsade balkar

PHA10332c

PHA10332c: CONLIT 300 av Svetsstift

PHA10332d

PHA10332d: CONLIT 150 av CONLIT Limsystem

PHA10332f

PHA10332f: Stål - Trapetsplåttak

PHA10332g

PHA10332g: Betonghåldäck - limsystem

PHA10332h

PHA10332h: Betonghåldäck av mekanisk fastsättning

Få personlig teknisk support
Få personlig teknisk support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
    Print Karta
    Back