VVS-isolering

VVS-isolering

VVS-isolering

Genom att isolera rör och ventilation med teknisk isolering fås många fördelar. Minskad energianvändning, ljud dämpas, frysning förhindras och inneklimatet förbättras m.m.

Isolera rör & vent
Teknisk support Isolera rör & vent
Teknisk support

Isolera rör & vent

En guide till teknisk isolering av rör och installationer.
En guide till teknisk isolering av rör och installationer.
Ladda ner "Isolera rör & vent"

ROCKWOOL VVS-isolering har naturliga och oöverträffad egenskaper som ger ett optimalt brandskydd för tekniska installationer.

Broschyrer och dokumentation

AMA beskrivning (1)
VVS - AMA Beskrivningstext

AMA VVS & Kyl för ventilationskanaler, beskrivningstext för

RockTec
Beräkningsprogram RockTec
Beräkningsprogram

RockTec

RockTec är ditt verktyg för beräkning av isoleringstjocklek, värmeförlust, ytskiktstemperatur eller kondensisolering för teknisk isolering. RockTec är baserat europeisk standard DS/EN. ISO 12241:1998
RockTec är ditt verktyg för beräkning av isoleringstjocklek, värmeförlust, ytskiktstemperatur eller kondensisolering för teknisk isolering. RockTec är baserat europeisk standard DS/EN. ISO 12241:1998
Använd programmet online
Få personlig teknisk support
Få personlig teknisk support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
    Print Karta
    Back