Energiberäkning

ROCKWOOL Energiprogram ger dig en unik möjlighet att kostnadsfritt, snabbt och enkelt beräkna u-värden och en byggnads energianvänding.

Energiberäkningen bygger på en metod som baseras på SS-EN ISO 13790 Byggnaders energiprestanda - Beräkning av energianvändning för uppvärmning och kylning.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.

Få personlig teknisk support
support Få personlig teknisk support
support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
Kontakta teknisk support
Back