Monteringsanvisning

Stegljudsskiva

Ett flytande golv byggs upp med ett skikt av ROCKWOOL Stegljudskiva tillsammans med ett lager av tryckfördelande skivor eller betong ovanpå.

ROCKWOOL stegljudskiva kan användas i kombination med trä- eller betongbjälklag.

Undergolvet kan t.ex. bestå av spånskivor på ett träbjälklag eller ett betonggolv.


Övergolv med 2 lager skivor

 • Golvbeläggning
 • 22 mm spånskiva
 • 13 mm golvgipsskiva
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Övergolv med 1 lager skivor

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • 22 mm spånskiva
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Övergolv med avjämningsmassa

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • 30 mm avjämningsmassa
 • Fiberduk
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Övergolv av armerad betong

 • 14 mm parkett
 • Underlagsmaterial
 • 50 - 80 mm betong
 • 0,2 mm plastfolie
 • 20 mm ROCKWOOL Stegljudsskiva

Montage av ROCKWOOL Stegljudskiva

Alternativ 1. Ett tryckfördelande lager av skivor. 
På undergolvet läggs ROCKWOOL Stegljudskiva omlott och tätt intill varandra med den glasfiberbe-lagda sidan uppåt. Vid anslutande väggar och dörrar eller under fast tunga inredningar läggs en 50-100 mm regel för att förhindra nedsjunk-ning av golvet. Regeln bör vara 1-2 mm tunnare än stegljudskivan. Mot väggarna lämnas en ca 10 mm bred fog som tätas med elastisk fogmassa.

Alternativ 2. Ett tryckfördelande lager av betong eller avjämningsmassa.
På undergolvet läggs ROCKWOOL Stegljudskiva omlott och tätt intill varandra med den glasfiberbelagda sidan uppåt.

Mot anslutande väggar och andra byggnadsdelar monteras remsor av stenull för att avskilja de olika konstruktionerna så att inga ljudbryggor uppstår.

Montage av övergolv

Alternativ 1. Ett tryckfördelande lager av skivor.
Ovanpå det flytande isolerskiktet läggs ett tryckfördelande lager av golvgips och/eller spånskivor. Golvspånskivorna korsläggs och limmas i not och spont.

Alternativ 2. Ett tryckfördelande lager av betong eller avjämningsmassa.
Över alla skarvarna mellan ROCKWOOL Stegljudskiva och mot anslutande material läggs en fiberduk alternativt plastfolie för att förhindra att läckage sker mellan övergolvet och den fasta konstruktionen. Skarvar läggs med minst 200 mm överlapp. Därefter gjuts övergolvet, eventuella transporter på isolerskiktet ska ske på landgångar.

Montage av golvbeläggning

Avsluta med att lägga golvbeläggningen enligt leverantörens anvisningar ovanpå övergolvet. Tänk på att den relativa fuktigheten ska ha sjun-kit till en nivå som golvbeläggningen kräver.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.

Dokumentation och certifikat
Dokumentation och certifikat

Dokumentation och certifikat

Brandklassning, byggvarudeklaration, ISO certifikat, säkerhetsdatablad och typgodkännanden.
Brandklassning, byggvarudeklaration, ISO certifikat, säkerhetsdatablad och typgodkännanden.
Dokumentation och certifikat
Få personlig teknisk support
support Få personlig teknisk support
support

Få personlig teknisk support

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
Kontakta teknisk support
Back