Enkelt och flexibelt fasadsystem

Se film om REDAir FLEX

Beskrivning av systemet

Överblick över systemet, krav och komponenter för fasadisolering i ventilerade fasader.

Konstruktion och design

Information om montering, specifikationer, certifieringar och CAD-ritningar.

System- fördelar

Nybyggnation och renovering. Läs om fördelarna för byggherren, arkitekten och entreprenören.

Inspiration och referenser

Designmöjligheter, krav på fasadbeklädnad, referenser och nedladdningsbara filer.