TOPROCK CTF System

Effektiv fallisolering för låglutande tak. Tillskurna lameller för fall sampaketerade med takboard på smart patenterad miljöpall.

Läs mer om TOPROCK CTF

TOPROCK
(Plan isolering)

Systemuppbyggnad, ingående komponenter och U-värde.

TOPROCK CTF (Fallisolering)

Systemuppbyggnad och ingående komponenter.

System- fördelar

Många fördelar under både byggnation och driftfas.

Referenser &
Downloads

Exempel på TOPROCK installationer samt  dokumentation.