Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.
ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.