ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.