Energy efficiency, A-G label, BENG

Energieffektivisering isolering

Hur skall Sverige nå sina mål att inte ha några nettoutsläpp 2025.
Se filmen här!

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.
Läs mer i vår hållbarhetsrapport