Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Inget resultat

Reference case, Campus living Kolding, facade
Energi effektivt

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

Läs mer
Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments
Energi effektivt

Energieffektiva byggnader

Förutsättningen för att uppnå en energieffektiv byggnad är en stabil stomme som är tät och väl isolerad.

Läs mer
Recycle, sustainability, energy efficiency, recycling, circularity
Energi effektivt

Ansvarsfull produktion

Ansvarlig produktion og naturligt vedvarende råvarer.

Läs mer
Cherasco Passive House
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Inneklimat och isolering

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Läs mer
People in office
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Ljudisolering - isolering mot buller

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc.

Läs mer
RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Fukt och isolering

En familj producerar cirka 10 liter vatten om dygnet i form av ånga från tvätt, matlagning, bad och utandning.

Läs mer
Fire safety, fire recilience
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Isolering och brand

Den största skillnaden i isoleringen märks i händelse av en brand.

Läs mer
Fire safety, fire resilience, smoke, fire fighters
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Brandteori

Bränder uppstår när en serie av olyckliga omständigheter föreligger.

Läs mer
Install guide, how to guide, work instruction, technical support
Hållbart och återvinningsbart

Ett säkert material att använda

Tillverkningen av våra produkter är under ständig kvalitetskontroll, så att du kan vara säker på en högkvalitativ produkt.

Läs mer
Insulation, production, stone wool, factory
Hållbart och återvinningsbart

Ansvarsfull produktion

Naturlig, aldrig sinande råvara och Upcycling

Läs mer
Production line, ROCKWOOL insulation
Hållbart och återvinningsbart

Miljöfördelar med ROCKWOOL isolering

Om den politiska visionen om ett fossiloberoende samhälle 2050 skall bli verklighet, så är en lägre energiförbrukning i byggnader av största vikt.

Läs mer
Recycle, sustainability, energy efficiency, green energy
Hållbart och återvinningsbart

Inbyggd hållbarhet

Hållbarhet inom byggnation vinner på att mätas på konstruktionsnivå framför enskilda materialnivåer.

Läs mer
Stock photo
Hållbart och återvinningsbart

Hållbart byggande är vägen framåt

I Sverige finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda och som bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Läs mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.
Läs mer i vår hållbarhetsrapport