Energieffektiva byggnader

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments

 

Förutsättningen för att uppnå en energieffektiv byggnad är en stabil stomme som är tät och väl isolerad. Detta gäller både nybyggnation och renovering.Det finns en missförståelse hos vissa att täta byggnader inte är bra. Men täta byggnader skall alltid stöttas av god, välbalanserad ventilation vilket ibland glömts bort varpå det goda resultatet uteblir.

Du kan enkelt beräkna hur energieffektiv just din byggnad blir vid olika val av isoleringsstjocklekar genom att använda vårt gratisprogram för energiberäkning.

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.