Värt att veta om hållbarhet

Byggnaden är en viktig ram för vår vardag. Det är här vi tillbringar upp till 90% av vår tid.

Vi använder också mycket resurser när byggnader uppförs och drivs. 

  • 40% av samhällets totala energianvänding
  • 40% av samhällets användande av material
  • 30% av samhällets avfall

Det är därför viktigt att byggnaderna har ett bra inneklimat, är säkra att använda och vistas i och har en lång hållbarhet med låg användning av våra resurser.