Hållbart byggande är vägen framåt

I Sverige finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda och som bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Miljöbyggnad är  det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Andra system är BREEAM, LEED, Svanen och Greenbuilding. Sedan tillkommer även passivhus.

Vare sig man vill bygga en mer hållbar byggnad eller få den certifierad kan ROCKWOOL produkter bidra till att målen uppnås.

Miljöbyggnad

Systemet är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det används både till nya och befintliga byggnader.

Systemet har fokus på låg energianvändning, bra inomhusklimat och material. Byggnader kan certifieras till brons, silver eller guld. Energianvändningen skal vara lägre än kraven i BBR för at byggnaden ska kunna certifieras till silver eller guld. Inomhus gäller krav till bra termiskt klimat både sommar och vinter. Ljud, luftkvalitet och fuktsäkerhet är också en viktig del. Bra isolering har avgörande betydelse för detta.

Utöver detta finns fokus på dokumentation av inbyggda byggvaror.

Övriga certifieringar

BREEAM

Den brittiska certifieringssystemet BREEAM administreras av BRE (British Research Establishment).  Förkortningen står för BRE Environmental Assessment Method.

Green Building Council i Sverige har utvecklat en svensk version av systemet.

BREEAM bedömer hållbarheten i 10 områden, var och en med sin egen viktning:
förvaltning; Hälsa & välbefinnande; energi; transport; vatten; material; avfall; Markanvändning och ekologi; föroreningar; Innovation.

Varje område består av mellan 4 och 9 kriterier som byggherren eller arkitekten kollektivt definiera en ambitionsnivå för. Resultatet av BREEAM certifiering är en översyn av byggnadens hållbarhet på en skala från 6 kategorier:

 • Outstanding
 • Excellent
 • Very good
 • Good
 • Pass
 • Unclassified

 

ROCKWOOL isoleringsprodukter kan bidra med poäng inom områdena: Management; Health & Wellbeing, Energy; Materials og Waste.

 

LEED

Den USA-baserade certifieringssystemet LEED, administreras av USGBC (US Green Building Council),Förkortningen står för Leadership in Energy and Environmental Design.

LEED har en betoning på att minska energibehovet i byggnader och är indelad i 7 miljöområden som vart och ett viktas olika utifrån deras potentiella inverkan på människor och miljö:

 • Location and transport
 • Sustainable site
 • Water efficiency
 • Energy and atmosphere
 • Materials and resources
 • Environmental quality
 • Innovation

Produkter kan inte vara certifierade i LEED, det är bara byggnader som certifieras. Produkter kan bidra till att uppnå poäng genom dokumentation av vissa egenskaper, till exempel en miljödeklaration dvs EPD.

Byggnader kan kvalificeras på 4 nivåer beroende på de erhållna poängen. Maximalt 110 poäng kan uppnås:

Certified 40–49 points
Silver 50–59 points
Gold 60–79 points
Platinum +80 points

ROCKWOOL produkter bidrat till poäng i dessa kategorier:

 • Energy and Atmosphere
 • Materials and Resources
 • Environmental Quality

  LEED BREEAM DGNB HQE
Land USA UK Tyskland Frankrig
Namn Leadership
in Energy
and Design
Building Research
Establishment
Environmental
Assessment Method
Deutche
Gessellschaft für
nachhaltiges
Bauen
Haute Qualitë
Environnmentale
Etablerat 1988 1990 2009 1996
Ansvarig U.S. Green
Building 
Council
BRE DGNB Association pour
la HQE

Relevanta kreterier för vind:

INNEKLIMAT        
Dagsljus
Akutisk
MATERIAL
Återvinning av material
Avfallshanttering
Hållbarhet  
PROCESS OCH LEDNING
Planläggning      
Byggfasen    
Drift
EKONOMISKA ASPEKTER
Funktionalitet / Komfort      
Flexibilitet / Tillpassning      
Innovation