Miljöfördelar med ROCKWOOL isolering

Production line, ROCKWOOL insulation

 Isolering är en viktig del av den gröna övergången. Idag används 40% av samhällets totala energiförbrukningen i byggnader och  - 35% för uppvärmning.

När vi måste anpassa vår energiförsörjning till förnyelsebar energi är det viktigt att minska behovet av energi i byggnader. Både i befintliga och i nya byggnader.

ROCKWOOL isolering bibehåller sina isoleringsegenskaper under hela byggnadens livslängd. Till förmån för miljön.

Läs mer om  stenullens miljöprofil i vår miljövarudeklation (EPD), som är kontrollerad av tredje part.

Inget behov av flamskyddsmedel
Sten brinner inte!. Detta innebär att ROCKWOOL isolering har en naturlig brandskyddande funktion och det finns ingen anledning att använda flamsäkra kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och liknande.