Ett säkert material att använda

Install guide, how to guide, work instruction, technical support

Tillverkningen av våra produkter är under ständig kvalitetskontroll, så att du kan vara säker på en högkvalitativ produkt.

De material som vi använder i produktionen är registrerade i EUs kemikaliesystem REACH.

Våra produkter  innehåller inte ämnen förbjudna i REACH. Vi vill ge våra kunder information om innehållet  och tillämpningen av våra produkter. Därför har vi tagit fram ett säkerhetsdatablad.

De flesta av våra produkter är märkta med M1 emissionsmärkning.