Värt att veta om brandsäkerhet

Vi tillbringar upp till 90% av vår tid inomhus - i våra hem, arbetsplatser, skolor, daghem mm.

Byggnader måste vara bekväma och säkra att leva i. Vi vill att värdet av byggnaden är väl skyddat, oavsett om det är privat eller professionellt.

Isolering är en viktig del av säkerheten i en byggnad. Det finns en avgörande skillnad mellan olika isoleringsmaterial när det gäller brandsäkerhet.

ROCKWOOL isolering är gjord av sten och sten brinner inte! ROCKWOOL isolering tål temperaturer över 1000 ° C, och ger dig stort passivt brandskydd i händelse av brand.

Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Ladda ner mer
Conlit är ett brandskyddssystem som är gjort gör passivt brandskydd av byggnader och baseras på stenullens goda brandegenskaper och höga smältpunkt.