Brandteori

Bränder uppstår när en serie av olyckliga omständigheter föreligger . Och ju mer av dessa som är närvarande vid samma tid - desto värre blir elden.

Här har vi samlat vissa grundläggande kunskaper om bränder, brandförlopp och spridning av brand. Det kan bidra till en förståelse för hur material och designval, både för nybyggnation och renovering kan bidra till att minska skador om en brand skulle uppstå.

Conlit är ett brandskyddssystem som är gjort gör passivt brandskydd av byggnader och baseras på stenullens goda brandegenskaper och höga smältpunkt.