Komfort och inomhusklimat

De flesta av oss tillbringar större delen av sin tid inomhus.

Därför är det viktigt att inomhusklimatet i våra byggnader är bra. Detta gäller oavsett om det är hemma, i skolan eller på arbetsplatsen.

Ett bra inomhusklimat är viktigt för vårt välbefinnande och hälsa, inlärning och hur väl vi utför vårt arbete.

Flera faktorer påverkar inomhusklimatet negativt:

  • Drag och kyla
  • Buller
  • Fukt och mögel

Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Ladda ner mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.