Ljudisolering - isolering mot buller

People in office

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc.

Människor plågas alltmer av buller. Dels för att vi lever och arbetar närmare varann och dels eftersom vi omger oss med mer och mer teknisk utrustning samt att trafikvolymen ökar.

Det finns ett ökande uppmärksamhet på vad buller gör med vår hälsa. Enligt WHO kan buller orsaka huvudvärk, sömnstörningar, högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Buller kan också orsaka nedsatt inlärning och minskade arbetsprestationer.

Buller i byggnader, mellan grannar, mellan utrymmen kan lindras med bra isolering. Detsamma gäller för buller från tekniska installationer såsom ventilation.

Ljudisolering av konstruktioner
Ljud transporteras genom luften och genom material. Man måste skilja på de olika typer; luftljud, stegljuds, efterklang.

Stenull är ett mycket ljudabsorberande material: ROCKWOOL isolering innehåller luftfyllda hålrum som saktar ner ljudvågorna. Tillsammans med stenullens tyngd innebär det att materialet har goda ljuddämpande och ljudreglerande egenskaper.

Akustiklösningar
För att skapa ett bra inomhusklimat, är det också viktigt att optimera akustiken i rummet.

Läs mer om akustiklösningar från ROCKWOOL Group.

ROCKWOOL Group återvinner varje år mer än 800 000 ton restprodukter från andra industrier.