ROCKWOOL investerar i ny teknologi för mer hållbar produktion och minskad klimatpåverkan.

Med stöd av Enova, som ägs av norska staten, har ROCKWOOL investerat 450 miljoner norska kronor i en ny elektrisk produktionsteknik vid sin stenullsfabrik i Moss. Genom att byta ut fossila bränslen mot förnyelsebar el minskar CO2-utsläppen från fabriken med 80 %, vilket resulterar i en mer klimatvänlig och hållbar produktion. Den nya tekniken minskar dessutom avfallet från produktionen med upp till 99 % och gör det möjligt för fabriken att hantera och återvinna stenull från byggarbetsplatser i hög grad.

Det är ingenjörer från ROCKWOOL som har utvecklat den nya elektriska smältugnen som installerats i Moss och som skapar möjlighet att driva fabriken med förnyelsebar el. Installationen har krävt kraftiga investeringar i innovation, teknik och kompetensutveckling. Utöver det faktum att ROCKWOOL stenullsprodukter alltid har haft en viktig och positiv påverkan på klimatet har företaget sedan 2016 åtagit sig att se över produktionsanläggningarna globalt. Skiftet vid Moss-fabriken är en viktig del mot att uppnå flera av FN: s globala hållbarhetsmål.

ROCKWOOL Group arbetar redan för att bidra till 10 av de totalt 17 globala hållbarhetsmålen genom att maximera de positiva effekterna av produkterna och minimera de negativa effekterna av produktionen. ROCKWOOL produkter är 100 % återvinningsbara och består huvudsakligen av sten, som är ett råmaterial det finns gott om över hela världen. Dessutom bidrar ROCKWOOL isoleringsprodukter till att minska CO2-utsläppen genom att spara energi i byggnader.

Fabriken i Moss öppnade upp med den nya tekniken i december 2020.

 

Co2 reduktion
0

Avfallsreduktion
0

Frågor & svar

Moss

Varför elektrifierar ROCKWOOL fabriken i Moss?

ROCKWOOL isoleringsprodukter har en viktig och positiv inverkan på klimat och miljö. Vi bidrar till energieffektiva, trygga och hälsosamma byggnader världen över.

2016 gjorde ROCKWOOL Group ett åtagande som innebär att skifta till produktion med lägre koldioxidutsläpp i sina anläggningar världen över. Målet ROCKWOOL Group har satt är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2030 jämfört med nivån från 2015. Omställningen till grön el i fabriken i Moss är ett steg mot att nå detta åtagande. ROCKWOOL söker alltid efter den mest hållbara lösningen som är ekonomiskt genomförbar vid ombyggnation eller nybyggnation av fabriker. När den nya smälttekniken i Moss är på plats kan vi möta den växande efterfrågan från marknaden för cirkulära byggnadsmaterial med låga koldioxidutsläpp.

Hur lång tid tar hela projektet?

Hela projektet pågår i ungefär två år, med uppstart 2019 och slutförande 2021. Den faktiska installationen av en ny elektrisk smältugn tar fyra månader, från juni 2020 till och med oktober 2020.

Hur påverkas grannarna vid fabriken av ombyggnationen?

Under installationsfasen från juni till oktober 2020 kommer ljudnivåerna att vara något högre än innan. Efter denna period förväntas lägre ljudnivåer och mindre störningar. ROCKWOOL tar alla reaktioner från grannar vid fabriken mycket allvarligt och kommer att adressera dem snabbt. Grannarna hålls löpande uppdaterade via projektets facebooksida ROCKWOOLs Facebook-side (adresslänk) och under hela projektets gång har vi haft fysiska möten samt skickat ut brev om projektet och hur det fortlöper.

Hur minskar den nya tekniken avfallet från produktionen och möjliggör återvinning av gammal stenull?

Två av målen med projektet är att minska eget avfall i samband med produktion och att återvinna stenull från byggarbetsplatser i Sverige och Norge. Den nya elektriska smältugnen kan använda råmaterial av mycket mindre storlek än tidigare, vilket gör smältprocessen betydligt enklare, samtidigt som den kräver mindre syre och möjliggör blandning av avfall från produktion med gammal stenull från marknaden.

På detta sätt kommer ROCKWOOL att bidra till den cirkulära ekonomin i både Sverige och Norge.

Vad är den nuvarande nivån på koldioxidutsläpp från fabriken i Moss och hur kommer den nya produktionstekniken att påverka detta?

Koldioxidutsläppen från fabriken är offentlig information på www.norskeutslipp.no. ROCKWOOL anläggning i Moss hade koldioxidutsläpp under 2016 som var 30 000 ton CO2 och under 2017 låg det på 40 000 ton. Med den nya tekniken kommer koldioxidutsläppen från fabriken att minska med 80 procent, vilket ger en mer klimatvänlig och hållbar produktion.

Employee Sweden, Jenny Kvarnlöf

Jenny Kvarnlöf

Communications Manager Sweden,
ROCKWOOL A/B