Fördelar med ROCKWOOL isolering

Fyra fördelar i en produkt

Den grundläggande komponenten i våra stenullsprodukter är vulkanisk sten. Stenen skapar  en grund i materialet som gör att vi kan erbjuda isoleringsprodukter med en unik kombination av fördelar.

Stenull är gjord av material som naturen producerar i överflöd. Årligen bildas 38.000 gånger mer än vi använder i produktionen. Dessutom har stenull en lång hållbarhetstid, vilket garanterar en oförminskad energi under hela byggnadens livslängd. Stenull tål temperaturer över 1000°C och därmed ger den en hög brandsäkerhet i byggnaden, stenull skyddar även mot buller.

Läs mer om stenullens egenskaper:

01

Bra akustik

Stenullsfibrer - en naturlig ljudvall.

Det är inte bara värme och eld, som inte tränger in i stenen. ROCKWOOL stenullsprodukter förhindrar effektivt ljud och buller från att tränga genom utrymmen och golv samt hindrar buller som kommer utifrån.

Läs mer

02

Passivt brandskydd

För att uttrycka det enkelt - sten kan inte brinna.

Det kan sägas helt enkelt - sten brinner inte. Därför ger våra stenullsprodukter ett passivt skydd mot brand.

Läs mer

03

En hållbar lösning

Lång livslängd.

Få material håller så bra som sten. Därför behåller ROCKWOOL stenullsprodukter sin form, stabilitet och kvalitet genom byggnadens livslängd samt skyddar mot värmeförluster, brand och buller.

Läs mer

04

Bra miljöval

Inbyggd hållbarhet.

ROCKWOOL stenull bidrar till hållbara byggnader, med hänsyn till miljön, människan och ekonomin.

Läs mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.