Återvinning

Tar ansvar för en hållbar byggindustri

ROCKWOOL stenull kan återvinnas och återanvändas om och om igen med bibehållen kvalitet och prestanda. Med tanke på att byggindustrin står för cirka 35% av allt avfall globalt är denna egenskap en nödvändighet för en ansvarfull byggprocess.

7 strengths of stone - Circularity
Video thumbnail 7sos landing pages

Se filmen och lär dig mer om hur stenull återvinns

Visste du att stenull är 100% återvinningsbart

RockWorld imagery,The Big Picture, circularity, reuse, stonewool, recycling

Stenull kan återanvändas på obestämd tid

Sten är ett av de rikaste råvarorna på jorden, men vi behöver fortfarande utnyttja vår planet bättre. Vi har utvecklat vår teknik på ett sätt som gör att vi kan använda avfall från andra industrier som alternativt råmaterial. Byggsektorn producerar en tredjedel av allt avfall, varav en del hamnar på deponi . Vi måste förhindra att våra byggprodukter blir avfall och vi gör det genom att göra  dem återvinningsbara och åldersbeständiga. Dessutom erbjuder vi en återvinningstjänst.

Våra produkter kan enkelt avlägsnas när en byggnad renoveras eller rivas och återvinns tillbaka till nya produkter. I själva verket kan stenull återanvändas till ny stenull. Detta är ett viktigt inslag i en "cirkulär" affärsmodell - ett sätt att du kan vara en del av vår vision för framtida hållbara städer.

Läs mer om om vårt återvinningsprogram här 

Se och lär dig mer om 7 styrkor i sten

Swipa för att se alla filmer > >

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.