Återvinningsprogram

Unik satsning som bidrar till minskat avfall inom byggbranschen.

ROCKWOOL tar tillbaka överbliven stenull och återvinner det till nya produkter

ROCKWOOL tar krafttag mot den stora mängden avfall som går till deponi inom byggbranschen. I samarbete med miljö- och återvinningsföretaget Ragn-Sells tar vi tillbaka gammal och överbliven isolering från stora svenska byggprojekt.

ROCKWOOL stenull har unika egenskaper. Den behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger den återvinns och smälts ner för att bli till nya produkter. Genom att ta tillbaka stenull från byggarbetsplatser som köper ROCKWOOL utnyttjas dessa egenskaper på ett sätt som bidrar till konkreta skillnader för miljön.

Byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering och därför finns stor efterfrågan på cirkulära lösningar. Genom vårt återvinningsprogram möter vi marknaden och är de första som erbjuder en sådan här lösning i Sverige. Vi hjälper de stora entreprenörerna som köper ROCKWOOL att ta tillbaka isolering och bli mer hållbara.

Ihop med Ragn-Sells har vi tagit fram en process för hur vi i praktiken kan göra detta. Det handlar om att Ragn-Sells samlar in, sorterar och fraktar avfallet. När vi får tillbaka restmaterialet till våra fabriker smälts materialet ner och tillverkningsprocessen kan börja om.

Vi tar ansvar för en hållbar byggindustri. Förhoppningsvis bidrar den här satsningen till att vi kan se betydligt lägre siffror än 35% inom en tioårsperiod.