Bra akustik

Stenullsfibrer - en naturlig ljudvall.
Den öppna och porösa strukturen av stenull gör den till ett effektivt skydd mot buller. ROCKWOOL isolering är en av de bästa lösningarna mot ljud- och bullersäker konstruktion. Förutom isolering levererar ROCKWOOL en rad andra produkter och lösningar som bidrar till mindre buller i vår omgivning Hos oss finner du också Rockfons akustiktak eller bullerskärmar mot trafikbuller från Rockdelta.

Varför är det viktigt att förhindra buller?
Omgivande buller kan ha betydande negativa effekter på oss människor.  Det värsta bullret kan leda till hälsoproblem såsom hörselnedsättning, sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. Buller från grannar är ett växande problem. Anledningen är ofast otillräcklig ljudisolering. På arbetsplatser kan buller leda till störningar och koncentrationssvårigheter och minskad effektivitet. ROCKWOOL isolering kan bidra till att minska buller såväl hemma hemma som på på jobbet.

Förbättrad komfort
för alla typer av byggnader Stenullsprodukter från oss innehåller en mängd olika akustiska och bullerisolerande lösningar för olika ändamål. Stenullsisolering är ett bra val om du vill förbättra inomhusluftens kvalitet, minska buller hemma eller på jobbet eller förhindra yttre störande ljud. 

01

Bra akustik

Stenullsfibrer - en naturlig ljudvall.

Det är inte bara värme och eld, som inte tränger in i stenen. ROCKWOOL stenullsprodukter förhindrar effektivt ljud och buller från att tränga genom utrymmen och golv samt hindrar buller som kommer utifrån.

Läs mer

02

Passivt brandskydd

För att uttrycka det enkelt - sten kan inte brinna.

Det kan sägas helt enkelt - sten brinner inte. Därför ger våra stenullsprodukter ett passivt skydd mot brand.

Läs mer

03

En hållbar lösning

Lång livslängd.

Få material håller så bra som sten. Därför behåller ROCKWOOL stenullsprodukter sin form, stabilitet och kvalitet genom byggnadens livslängd samt skyddar mot värmeförluster, brand och buller.

Läs mer

04

Bra miljöval

Inbyggd hållbarhet.

ROCKWOOL stenull bidrar till hållbara byggnader, med hänsyn till miljön, människan och ekonomin.

Läs mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.