Brandsäkert

Klarar temperaturer över 1000 °C.

ROCKWOOL stenullsisolering är gjord av sten och sten brinner inte. I händelse av brand kan ROCKWOOL isolering minska brandens spridning och ge värdefull tid för att rädda din familj och ditt hem.

7 strengths of stone - Fire-resilience
Video thumbnail 7sos landing pages, Fire resilience

Titta på filmen och lär dig mer om brand

Visste du att stenull klarar temperaturer över 1000°

RockWorld imagery, match, fire,

För att uttrycka det enkelt - sten kan inte brinna

Det är därför ROCKWOOL stenullsprodukter har naturliga brandegenskaper som ger ett passivt skydd mot brand.

Stenull är ett isoleringsmaterial som på grund av sina unika egenskaper kan förhindra att bränder sprider sig. Det tål över 1000 °C utan att smälta. Bindemedlet i det yttersta skiktet försvinner vid temperaturer över 250°C, men fibrerna förblir intakta och skyddar det underliggande materialet mot ytterligare exponering. Stenull kan hjälpa till med att skydda konstruktionen och minska brandutvecklingen eller spridningen av branden. Det ger en säkerhet för  boende och användarna samt bidrar till att minska material- och miljöskador.


Ett viktigt val för trygga byggnader
Du kan välja olika lösningar för att öka brandsäkerheten i en byggnad. Installation av brandvarnare, rökdetektorer, brandlarm och sprinklersystem är några exempel. Dessa system är utmärkta sätt för att förbättra brandsäkerheten, men användningen av stenullsisolering är ett viktigt första steg för att säkerställa en hög brandsäkerhet för själva byggnadskonstruktioner.

Stenullsprodukterna förblir stabila även om de utsätts för värme och eld. Detta bidrar till att upprätthålla byggnadens konstruktion och stabilitet, för att förhindra att elden sprider sig och ger en värdefull tid för räddningsarbetet.


Lösningar för brandskydd
Våra lösningar för brandskydd kan användas i olika sammanhang, och fungerar som en effektiv brandbarriär:

  • I skiljeväggar mellan utrymmen mellan golv och tak
  • Brandskydd av stålkonstruktioner som snabbt påverkas negativt av höga temperaturer ..
  • Brandskydd av värmerör och ledningar i industriella processer
  • Brandsäker kärna i sandwichpaneler


En av de många fördelar

Även om brandskydd inte är ett direkt syftet med att använda våra lösningar skapar ändå våra isolering ett viktigt skydd vid en brand.

Produkterna är obrännbara och därför hjälper de inte till att sprida elden. Stenull skapar inga brinnande droppar eller partiklar samt avger minimalt med rök.  Dessa är viktiga faktorer som ger tid att rädda människor i byggnaden. ROCKWOOL stenull har även andra viktiga funktioner förutom brandskydd.

Se och lär dig mer om 7 styrkor i sten

Swipa för att se alla filmer > >

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.