Inbyggd hållbarhet

Stenullsisolering från ROCKWOOL bidrar till hållbara byggnader som kan bedömas på tre sätt. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Resursanvändningen  är en viktig del av de miljömässiga och ekonomiska aspekterna.

Sten är naturens egen förnybara resurs
 Alla stenullsprodukter från oss består huvusakligen av stenull, vars huvudingrediens är stenen diabas. Det är en resurs som naturen ger i överflöd i samband med vulkanutbrott.

"Naturen producerar årligen 38.000 gånger mer stenmaterial än den som används för ett års produktion av ROCKWOOL stenull." Tais W Dahl, Ph.D. M.Sc. Geofysik.

Viktiga energibesparingar
 Isolering är en av de bästa sätten att minska energiförbrukningen i byggnader. Vår isolering bidrar till betydande energibesparingar till förmån för miljön.

I många fall kan korrekt monterad isolering säkerställa att byggnaden kommer att använda 70-90% mindre energi. En annan viktig aspekt är att det är en förnybar energikälla som inte kräver underhåll eller utbyte.

Återvinning av stenull ROCKWOOL
 Under årens lopp har vi gjort återvinning till en viktig del av vår verksamhet. Vi återvinner naturligtvis stenull, som är i överskott av vår produktion, och vi erbjuder våra kunder återvinningssystem. Vårt återvinningssystemet bidrar till att lösa ett avfallsproblem och samtidigt spara råvaror.

01

Bra akustik

Stenullsfibrer - en naturlig ljudvall.

Det är inte bara värme och eld, som inte tränger in i stenen. ROCKWOOL stenullsprodukter förhindrar effektivt ljud och buller från att tränga genom utrymmen och golv samt hindrar buller som kommer utifrån.

Läs mer

02

Passivt brandskydd

För att uttrycka det enkelt - sten kan inte brinna.

Det kan sägas helt enkelt - sten brinner inte. Därför ger våra stenullsprodukter ett passivt skydd mot brand.

Läs mer

03

En hållbar lösning

Lång livslängd.

Få material håller så bra som sten. Därför behåller ROCKWOOL stenullsprodukter sin form, stabilitet och kvalitet genom byggnadens livslängd samt skyddar mot värmeförluster, brand och buller.

Läs mer

04

Bra miljöval

Inbyggd hållbarhet.

ROCKWOOL stenull bidrar till hållbara byggnader, med hänsyn till miljön, människan och ekonomin.

Läs mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.