Ljudisolerande

Blockerar och absorberar ljud

Ditt hem kommer vara lugnare då ROCKWOOL stenullisolering bidrar till att minska ljud från andra rum, men även från angränsande fastigheter och buller från stadsliv eller trafik.

7 strengths of stone - Acoustic capabilities
Video thumbnail 7sos landing pages

Se filmen och lär dig mer om ljudisolering

Visste du att stenull reducerar ljud från ovan med upp till 8 gånger

Playful sisters holding hands and jumping on bed. People, children, indoor, acoustics

Urbanisering leder till att infrastruktur och bostäder ligger närmare varandra

 

Järnvägar, spårvagnar, bilvägar och flygplatser - bra infrastruktur är avgörande för stadslivet. Men det innebär ofta hög ljudnivå, vibrationer i marken och kraftigt buller. De höga ljudnivåerna får allvarliga och negativa konsekvenser för vårt välbefinnande, särskilt i tättbefolkade områden.

Därför är skydd mot oönskat buller mycket viktigt. Det ger en positiv effekt på vårt välbefinnande och vår hälsa. ROCKWOOL produkter har mycket hög densitet, vilket gör dem extremt resistenta mot luftflöden och ökar ljudreducering och ljudabsorption i byggnader. Det innebär att även den mest högljudda storstadsmiljön blir upplevs tystare.

Buller i byggnader

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc. Människor plågas alltmer av buller. Dels för att vi lever och arbetar närmare varann och dels eftersom vi omger oss med mer och mer teknisk utrustning samt att trafikvolymen ökar.

Det finns ett ökande uppmärksamhet på vad buller gör med vår hälsa. Enligt WHO kan buller orsaka huvudvärk, sömnstörningar, högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Buller kan också orsaka nedsatt inlärning och minskade arbetsprestationer.

Buller i byggnader, mellan grannar, mellan utrymmen kan lindras med bra isolering. Detsamma gäller för buller från tekniska installationer såsom ventilation.

Ljudisolering av konstruktioner
Ljud transporteras genom luften och genom material. Man måste skilja på de olika typer; luftljud, stegljuds, efterklang.

Stenull är ett mycket ljudabsorberande material: ROCKWOOL isolering innehåller luftfyllda hålrum som saktar ner ljudvågorna. Tillsammans med stenullens tyngd innebär det att materialet har goda ljuddämpande och ljudreglerande egenskaper.

Akustiklösningar
För att skapa ett bra inomhusklimat, är det också viktigt att optimera akustiken i rummet.

Se och lär dig mer om 7 styrkor i sten

Swipa för att se alla filmer > >

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.