Termiska egenskaper

Spara energi och må bättre med optimal inomhustemperatur

ROCKWOOL stenullisolering hjälper ditt hem att vara varmt på vintern och svalt på sommaren. Våra produkter bidrar till ett skonsamt luftflöde som förhindrar fukt- och mögelangrepp i konstruktionen.

7 strengths of stone - Thermal properties
Video thumbnail 7sos landing pages

Se filmen och lär dig mer om våra termiska fördelar

Visste du att stenull kontrollerar luftflödet för en optimal temperatur

Building, Energy Efficiency, Thermal Comfort

En behaglig inomhustemperatur är bra både för dig och miljön

Att upprätthålla en konsekvent inomhustemperatur är viktigt både för dig och för miljön. Det gör det mer hälsosamt och bekvämt att leva och arbeta, vilket ökar välbefinnandet, särskilt i stadsmiljöer. ROCKWOOL bibehåller en behaglig temperatur inomhus, vilket dramatiskt kan minska värme-, kylnings- och ventilationskostnaderna samt minska byggnadens koldioxidavtryck. ROCKWOOL isolering är ett mycket flexibelt material som fungerar i alla utrymmen och som skydd mot temperaturförändringar.

Det är en del av vårt åtagande att bygga hållbara städer som främjar människans blomstrande.

 ”Våra produkter besitter sina värmeegenskaper tack vare små fickor av luft som finns i stenullens fysiska struktur. Dessa luftfickor låter isoleringen hålla varm luft ute i heta klimat och att behålla varm luft inne i kalla klimat.”

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Undvika drag och kyla
För att uppnå ett bra inomhusklimat och ge byggnaden hållbarhet måste klimatskalet vara så tätt som möjligt. För lite isolering i ytterväggen, tak eller golvet kommer att orsaka obehag, kall strålning och drag. Det kan också orsaka att varma, fuktig inomhusluft kondenserar på insidan av klimatskalet och ökar risken för mögel och röta.

Beräkningar
Enligt byggreglerna ska byggnader hålla ett tillfredsställande termiskt klimat.

Det termiska inomhusklimatet på soliga dagar ska stödjas genom beräkning. Detta gäller bostäder, institutioner och kontor.

För bostäder får temperaturen inomhus inte överstiga 27°C mer än 100 timmar/år, och 28°C får inte med mer än 25 timmar/år.

För icke-bostadshus sätter kunden exakta timmar. år då innertemperaturen inte överstiger 26 och 27°C.

  ROCKWOOL Energiprogram.

Se och lär dig mer om 7 styrkor i sten

Swipa för att se alla filmer > >

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.