Det naturliga valet för hus i KL-Trä

Stenull ger ett tryggt och avkopplande boende

Stenull blir KL-trähusets bästa vän

Låt stenullisolering komplettera KL-trä byggnaden så att du skapas ett tryggt boende med hjälp av naturens egna resurser. Sten är liksom trä ett naturligt material men med en obrännbarhet som skapar trygghet då branden inte sprider sig i stenullen. Se två fantastiska projekt som ligger helt rätt i tiden. Med höga träbyggnader i KL-trä kan material i symbios med varandra skapar ett mervärde för de boende som berikar vardagen varje dag.

"För byggandet av Valla Berså krävde vi höga krav på brandkvalitet i de produkter vi använde eftersom byggnaden är i massivt trä. Som isolering, bestämde vi oss därför för fasadlösningen, ROCKWOOL REDAir FLEX, som är både brandsäkrer och otroligt lätt att installera." - Peter Lindstén från Byggnads AB Lindstén

Tilmeld dig og din virksomhed et Lunch & Learn arrangement og lær meget mere om stenuld i KL-Trä huse.