Krypgrundsbjälklag av betong

En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med ett fribärande värmeisolerat bjälklag, där utrymmet mellan marken och bjälklaget ventileras med uteluft genom ventilöppningar. Utrymmet mellan mark och bjälklag ska vara minst 500 mm. Det är viktigt att luftfuktigheten i krypgrunden hålls på en låg nivå så att inte golvkonstruktionen angrips av mögelskador.

Konstruktionsprincip

Krypgrundsbjälklag av lättbetong/betong byggs upp av:

 • Golvbeläggning
 • Ev. isolering
 • Bjälklag av lättbetong/betong
 • Värmeisolering i ett eller flera skikt 

Kryprumsbjälklag av lättbetong eller betong skall normalt isoleras på både över- och undersidan för att ett tillfredsställande U-värde skall uppnås och kondensutfällning på bjälklaget därmed undvikas. Man bör därför utföra en fuktteknisk beräkning. På kryprumsbjälklagets översida isoleras med ROCKWOOL Stegljudskiva eller FLEXIBATTS mellan golvreglar. På undersidan används ROCKWOOL Skalmursskiva, som motgjutes eller fästes mekaniskt mot bjälklaget.

Golvkonstruktionen utförs enligt tillverkarens anvisningar. Ventilöppningar och kanaler skall anordnas så att fullgod luftgenomströmning av kryputrymmet uppnås med hänsyn till risk för fukt och radon. Det går lätt och snabbt att lägga ut ROCKWOOL Stegljudskiva. Som stenullsprodukter med hög densitet är de dessutom mycket dimensions-och tryckstabila.

Krypgrundsbjälklag av lättbetong/betong

 1. 22 mm golvspånskiva
 2. ROCKWOOL Stegljudskiva
 3. Ev. fuktspärr
 4. Lättbetong/betong
 5. ROCKWOOL Skalmursskiva
 6. Betong
 7. Ventilation

Dimensioneringsvägledning

I EKS antas vertikal last av inredningar och personer bestå av en utbredd last i form av en fri och en bunden samt en koncentrerad last. 

LastROCKWOOL Stegljudskiva <50 mm
Hjullast 0,75 kN/hjul
Punktlast 1,5 kN/0,1x0,1 m
Utbredd belastn. 2,5 kN/m2
Linjelast 2,5 kN/lm

En analys av de i det aktuella fallet möjligt förekommande lasterna skall även utföras innan lämplig golvkonstruktion väljes. 

För ROCKWOOL Stegljudsskiva tryckfördelande skikt av 22 mm spånskivor kan, verifierat av utförda belastningsförsök, värden enligt tabellen tillåtas.

Kondensisolering

Kryprumsbjälklag av lättbetong

Nödvändig isolertjocklek under lättbetongbjälklag för att undvika kondens på bjälklagets översida.

Inomhus
temp °C
fukt
%RF
Isolertjocklek i mm över kryprumsbjälklag av lättbetong samt %RF
    25 %RFb %RFs 50 %RFb %RFs
20 80 0 94 85 35 95 83
20 70 0 84 74 0 96 73

%RFb = %RF i ök lättbetong

%RFs = %RF i spånskivan

Isolering mot kondens, lättbetongbjälklag

 

Kryprumsbjälklag av betong

Erforderlig isolertjocklek under betongbjälklag för att undvika kondens på bjälklagets översida.

Inomhus
temp °C
fukt
%RF
Isolertjocklek i mm över kryprumsbjälklag av betong samt %RF
    25 %RFb %RFs 50 %RFb %RFs
20 70 95 93 75 145 96 73
20 60 45 97 68 95 92 64
20  50 35 87 58 45 96 55

 

Förutsättningar

Värmemotstånd i m2K/W

Invändigt värmemotstånd 0,13
Golvspånskiva 0,16
Bjälklagsisolering d/0,037
Bjälklag av betong 0,09
Bjälklag av lättbetong 1,76
Utvändigt värmemotstånd 0,04
Temperatur i krypgrunden

0ºC

RF i krypgrunden 90 %

Exempel krypgrundsbjälklag av betong

Inomhustemperatur och fukt: 20ºC och 60 % RF

Isolering över bjälklag: 25 mm

Isolering under bjälklag beräknas till 45 mm

Isolering mot kondens, betongbjälklag

Det bör noteras att vid fuktkänsliga material, trä etc., och dåliga uttorkningsmöjligheter bör betryggande säkerhetsmarginaler väljas. Detta kan innebära att tjockare isoleringar kan behöva väljas och därmed erhålls lägre RF.

Värmeisolering

Följande U-värde är vägledande och används vid projektering av utekuftsventilerad krypgrund av betong- respektive lättbetongbjälklag. 

 

U-värden (W/m2K)
Bjälklag av 150 mm betong
Isolertjocklek

A

50

A

80

A

100

A

120

A

150

A

200

A

250

B 0 0,51 0,34 0,28 0,24 0,19 0,15 0,12

B 20

0,39 0,28 0,24 0,21 0,17 0,13 0,11

A: Isoleringstjocklek under betongbjälklaget

B: Isoleringstjocklek över betongbjälklaget

U-värden (W/m2K)
Bjälklag av 150 mm lättbetong
Isolertjocklek

A

50

A

80

A

100

A

120

A

150

A

200

A

250

B 0 0,33 0,25 0,21 0,19 0,16 0,13 0,10

B 20

0,27 0,22 0,19 0,17 0,14 0,12 0,10

A: Isoleringstjocklek under lättbetongbjälklaget

B: Isoleringstjocklek över lättbetongbjälklaget

Produkter

Krypgrundsbjälklag av betong

Vintermatta
Platta på mark, Golv, Konstruktioner, Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Byggisolering

Vintermatta

Visa produkt
Skalmursskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 34, Byggisolering, CE

Skalmursskiva

Visa produkt
Västkustskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 33, CE, Byggisolering

Västkustskiva

Visa produkt
RockOrbit Betongskruv
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Betongskruv

Visa produkt
RockOrbit Systembricka
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Systembricka

Visa produkt
RockOrbit Trä och Metallskruv
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, Byggisolering

RockOrbit Trä och Metallskruv

Visa produkt
RockOrbit Systemskiva
Mellanbjälklag av betong, Mellanbjälklag, Golv, Konstruktioner, Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 34, Ytterväggar, Vägg, Innerväggar, CE, Byggisolering

RockOrbit Systemskiva

Visa produkt
Stegljudsskiva
Krypgrundsbjälklag av betong, Krypgrund, Golv, Konstruktioner, Mellanbjälklag av trä, Mellanbjälklag, Mellanbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 37, CE, Byggisolering

Stegljudsskiva

Visa produkt