Brandskydd av betong och stål

Ett passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand. Principen bakom passiv brandsäkerhet är att alla använda material och konstruktionsdelar är valda så att de förhindrar brandspridning. Därmed förlängs byggnadens levnadstid och tryggheten för användaren maximeras.

Install guide, how to guide, work instruction

Tiden innan elden sprids. Tiden innan giftig rök når människor. Tiden det tar räddningstjänsten att nå fram till byggnaden och komma ut igen. Tiden som byggnadsstommen håller. Att investera i CONLIT är att investera i dyrbar tid.
Install guide, how to guide, work instruction

Produkter

Brandskydd av betong och stål

CONLIT 150 Alu
Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Konstruktioner, Passivt brandskydd, Brandskydd av stål - Samverkansbalkar, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Samverkansbalkar, Brandklass A1, Certificates, CE

CONLIT 150 Alu

Visa produkt
CONLIT 150 P (utan väv)
Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Konstruktioner, Brandskydd av stål - Samverkansbalkar, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Passivt brandskydd, Samverkansbalkar, Brandklass A1, Certificates, CE

CONLIT 150 P (utan väv)

Visa produkt
CONLIT 150 vit väv
Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Konstruktioner, Brandskydd av stål - Samverkansbalkar, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Samverkansbalkar, Passivt brandskydd, Brandklass A1, Certificates, CE

CONLIT 150 vit väv

Visa produkt
CONLIT 300
Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Konstruktioner, Passivt brandskydd, Brandklass A1, Certificates, CE

CONLIT 300

Visa produkt
CONLIT Lim
VVS, Konstruktioner, Brandskydd av stålkonstruktioner, Brandskydd av stål, Brandskydd, Brandskydd av stål - Samverkansbalkar, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Samverkansbalkar, Brandisolering, Ventilationskanaler, Passivt brandskydd

CONLIT Lim

Visa produkt
CONLIT 120 (med vit väv)
Passivt brandskydd, Brandskydd av plåttak, Brandskydd av stål, Brandskydd, Konstruktioner, Brandklass A1, Certificates, CE

CONLIT 120 (med vit väv)

Visa produkt
CONLIT Betonglim
Brandskydd av betonghåldäck, Brandskydd av betong, Brandskydd, Konstruktioner, Passivt brandskydd

CONLIT Betonglim

Visa produkt

documents

 

 

0 selected files

icon
CONLIT Brandskyddsguide
CONLIT Brandskyddsguide

Systemtillämpning av CONLIT. Sortiment, produktegenskaper, specifikationer och instruktioner för installation.

icon
CONLIT profiltabeller
CONLIT profiltabeller

U/A-förhållande

icon
CONLIT tjocklekstabell
CONLIT tjocklekstabell

Isoleringstjocklek för stålprofiler med kritisk ståltemperatur på 450°C.

icon
SINTEF-010-0253
SINTEF-010-0253

SINTEF 010-0253

icon
Säkerhetsdatablad CONLIT Betonglim
Säkerhetsdatablad CONLIT Betonglim
icon
Säkerhetsdatablad CONLIT Brandfogmassa Akryl
Säkerhetsdatablad CONLIT Brandfogmassa Akryl
icon
Säkerhetsdatablad CONLIT Lim
Säkerhetsdatablad CONLIT Lim
icon
PHA10332a
PHA10332a

PHA10332a: CONLIT 150 av Svetsstift

icon
PHA10332b
PHA10332b

PHA10332b: Stål Svetsade balkar

icon
PHA10332c
PHA10332c

PHA10332c: CONLIT 300 av Svetsstift

icon
PHA10332d
PHA10332d

PHA10332d: CONLIT 150 av CONLIT Limsystem

icon
PHA10332f
PHA10332f

PHA10332f: Stål - Trapetsplåttak

icon
PHA10332g
PHA10332g

PHA10332g: Betonghåldäck - limsystem

icon
PHA10332h
PHA10332h

PHA10332h: Betonghåldäck av mekanisk fastsättning