Brandskydd av betong och stål

Ett passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand. Principen bakom passiv brandsäkerhet är att alla använda material och konstruktionsdelar är valda så att de förhindrar brandspridning. Därmed förlängs byggnadens levnadstid och tryggheten för användaren maximeras.

Stock photo

Tiden innan elden sprids. Tiden innan giftig rök når människor. Tiden det tar räddningstjänsten att nå fram till byggnaden och komma ut igen. Tiden som byggnadsstommen håller. Att investera i CONLIT är att investera i dyrbar tid.
Install guide

 

 

0 selected files

icon
CONLIT Brandskyddsguide

Systemtillämpning av CONLIT. Sortiment, produktegenskaper, specifikationer och instruktioner för installation.

icon
CONLIT profiltabeller

U/A-förhållande

icon
CONLIT tjocklekstabell

Isoleringstjocklek för stålprofiler med kritisk ståltemperatur på 450°C.

icon
SINTEF-010-0253

SINTEF 010-0253

icon
PHA10332a

PHA10332a: CONLIT 150 av Svetsstift

icon
PHA10332b

PHA10332b: Stål Svetsade balkar

icon
PHA10332c

PHA10332c: CONLIT 300 av Svetsstift

icon
PHA10332d

PHA10332d: CONLIT 150 av CONLIT Limsystem

icon
PHA10332f

PHA10332f: Stål - Trapetsplåttak

icon
PHA10332g

PHA10332g: Betonghåldäck - limsystem

icon
PHA10332h

PHA10332h: Betonghåldäck av mekanisk fastsättning