Brandskydd av betonghåldäck

CONLIT 150 monteras på betonghåldäck med expanderspik. Det är ett effektivt alternativ till limmetoden vid arbete vid låga temperaturer.

Limsystemet ger möjlighet att skapa en yta utan synliga monteringsbeslag. Systemet är mycket flexibelt att arbeta med och kan monteras utan högljudda maskiner.

Install guides

Tekniska specifikationer och krav vid montering

Användningsområde

Betonghåldäck kan uppgraderas till R120 med 30 mm CONLIT 150, mekaniskt förankrad. 

Tekniska specifikationer

Vikt: 4,5 kg/m2

Isoleringsförmåga: λ10 0,037 W/mK

CE-godkänd

Brandklass: euroklass A1

Specifik värme: 0,8 kJ/kg·K

Z-värde: 0,14 kg/m·s·GPa

Fuktabsorption: 0,004 vol% v. 90% RF

 

Material/sortiment

Tjocklek: 30 mm

CONLIT 150 P (utan glasfiberväv), CONLIT 150 (med vit glasfiberväv)

Certifiering

 • ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182.
 • Utlåtande från DBI: PHA10332h. 

Krav vid montering

 • Borrning med 5mm HS-borr i en borrmaskin med dammsugning rekommenderas.
 • Expanderspik med bricka borras 35mm in i betongen och fastsätts. Ca 4 stycken expanderspik per skiva.

Anvisningar

Håll CONLIT-skivan mot taket och borra direkt genom skivan upp i betongen.

Slå en 5 x 50/30 mm expanderpik genom skivan och in i betongen.

Borra genom brickan så att det blir ett tydligt märke i CONLIT-skivan.

Kom ihåg att alltid montera skivorna med förskjutna skarvar.

Install guides

Tekniska specifikationer och krav vid montering

Användningsområde

Betonghåldäck uppgraderas till klass R120 med 30 mm CONLIT 150 pålimmad. Vid monteringen används CONLIT Betonglim. Lösningen är brandtestad på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, där det är bevisat att krav på bärförmåga uppfylls i upp till 120 min.

Tekniska specifikationer

Ytvikt: ca. 6,5 kg/m2 inkl. lim

Isoleringsförmåga: λ10 0,037 W/mK, temperaturberoende

Brandklass: euroklass A1

CE godkänd

Specifik värme: 0,8 kJ/kg·K

Z-värde: 0,14 kg/m·s·GPa

Fuktabsorption: 0,004 vol% v. 90% RF

 

CONLIT BETONGLIM

Åtgång: ca 2,0 kg. torrpulver per m2

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C

Densitet: blandat ca. 1,35 kg/l, cementbaserat

Användningstid: ca 5 tim vid 20°C

Klassificering: DS/EN 12004, C2 FTE

Lagring: min 12 månader i oöppnad förpackning

 

Material/sortiment

Tjocklek: 30 mm

Typ: CONLIT 150 (utan glasfiberväv) CONLIT 150 P (med vit glasfiberväv)

Certifiering

 • ROCKWOOL stenull är obrännbar enligt ISO 1182.

 

Krav vid montering

 • Den yta som CONLIT 150 ska limmas på ska vara fri från damm, smuts och ev rester av slipmedel.
 • Blandning av CONLIT Betonglim görs med ca 0,4 - 0,5 liter rent vatten per kg pulver, motsvarande 8-10 liter per 20 kg:s säck.
 • Efter blandningen ska den klumpfria massan stå i ca 5 min och omröras strax innan användning.
 • För blandning av CONLIT Betonglim används bruksblandare.
 • För tillskärning av 30mm CONLIT 150 används såg eller kniv. Skär med kniven längs med en rak planka.
 • Om det är höjdskillnad mellan två betongelement (se illustration) skärs CONLIT-skivan igenom i den linjen så att det blir god limkontakt över hela skivytan. Om limmet fäster dåligt på CONLIT- skivan kan det bero på att limmet har blandats så att det är för torrt. Tillsätt lite vatten och rör om ordentligt.
 • Rutinkontroll av kvaliteten på limningen bör göras med jämna mellanrum allt eftersom arbetet går frammåt. En nertagen CONLIT-skiva kan sättas upp igen efter kontroll av den limmade ytan, ev efter att ha lagt på lite extra CONLIT Lim.

Anpassa CONLIT-skivorna noga.

Skär vinkelrätt med kniv, såg eller cirkelsåg.

Pressa skivan mot betongtaket - lite vid sidan om dess slutliga placering - och skjut skivan på plats under press.

Fördela COLIT Betonglim med spackelspade över hela CONLIT-skivans yta. Se till att limmet får effektiv kontakt mot CONLIT skivan.

Tryck därefter över hela skivans yta så att det blir bra kontakt mellan lim och betong.

Produkter

Brandskydd av betonghåldäck