Brandskydd för samverkansbalkar (SWT / HSQ) av stål

Det har blivit enklare att montera CONLIT på samverkansbalkar (SWT / HSQ) av stål. DBI har godkänt vår metod där 20mm CONLIT kan monteras utan överlappning och utan isolering av sidorna.

Användningsområde

Samverkansbalkar används ofta i moderna byggnader då de bidrar till en material- optimal byggnation. En samverkansbalk gjuts in i betong och den synliga undersidan ska brandisoleras efteråt.

 

Tekniska specifikationer

Ytvikt: ca. 3,0 kg/m2

Isoleringsförmåga: λ10 0,037 W/mK, temperaturberoende

Specifik värme: 0,8 kJ/kg·K

Z-värde: 0,14 kg/m·s·GPa

Fuktabsorption: 0,004 vol% v. 90% RF

 

Material/sortiment

Tjocklek: 20 mm

CONLIT 150 (med vit glasfiberväv)

CONLIT 150 P (utan glasfiberväv)

Dimensioner: CONLIT 150/150P: 1000x1200, 1000x600.

 

Certifiering

  • CONLIT 150 är obrännbar enl Euroclass A1 - EN 13501-1.
  • CE godkänd enl EN13162: 2008.
  • Utlåtande från DBI: PHA10332b.

 

Dimensionering

Flänstjocklek 6-25

Flänsbredd min. 380 mm

Vid ovanstående förutsättningar kan 20 mm CONLIT 150P användas – utan överlappning och utan isolering av flänskanten.

Krav vid montering

  • CONLIT-skivorna ska vara anpassade till flänsens bredd – utan överlapp.
  • Skivorna ska vara fastsatta med stift med ett inbördes avstånd på max 300 och med ett avstånd från kanter och hörn på max 50 mm.
  • Stiften ska ha en diameter på min 2,7 mm brickor min 28 mm.

Tvärsnitt av HSQ-balk

 

Detalj av HSQ-balk

 

Anvisningar

Mät bredden på balken och överför måttet till CONLIT-skivan.

Montera CONLIT-skivan jäms med flänskanten och sätt fast med svetsstiften med max 50 mm avstånd från kanterna och max 320 mm inbördes avstånd mellan stiften.

Skär 20 mm CONLIT-skiva jäms med flänskanterna.

Svetsstiftpistol och svetsstift.

Produkter

Brandskydd för samverkansbalkar (SWT / HSQ) av stål