Brandskydd av stålkonstruktioner

CONLIT monteras på stålkonstruktioner enbart med svetsstift. Det reducerar monteringstiden, optimerar arbetsgången och säkrar en konstruktion som är brandsäker och lever upp till gällande europeisk standard: ENV 13381-4, dimensionerad enligt Eurocode 3.

CONLIT Limsystem är avsett för både stora och små uppgifter. På rostskyddade konstruktioner har systemet den fördelen att det inte bryter igenom rostskyddet.

CONLIT Limsystem används där en yta utan synlig montering (stift) önskas. Denna metod är speciellt lämplig vid synliga installationer som avslutas med t.ex. CONLIT med vit glasfiberväv.

Stål - Svetsstift

Install guide, how to guide, work instruction

Tekniska specifikationer och krav vid montering

Användningsområde

Vid brandskydd av stålkonstruktioner kan CONLIT monteras som färdig lösning utan annat förarbete än tillskärning. Om lösningen är synlig kan CONLIT levereras med ett ytskikt av vit glasfiberväv eller avslutas med pålimmade gipsskivor.

 

Tekniska specifikationer

CONLIT 150: densitet >165 kg/m3 

CONLIT 300: densitet >300 kg/m3 

Isoleringsförmåga: λ10 0,037 W/mK, temperaturberoende

Specifik värme: 0,8 kJ/kg·K

Z-värde: 0,14 kg/m·s·GPa 

Fuktabsorption: 0,004 vol% v. 90% RF

 

Material/sortiment

Tjocklek: 10*-15-20-25-30-40-50** mm (*CONLIT 300, ** CONLIT 150)

Dimensioner: CONLIT 150/150P: 1000x1200, 1000x600 CONLIT 300: 900x600

CONLIT 150 (med vit glasfiberväv)

CONLIT 150 P -300 P (utan glasfiberväv)

 

Certifiering

 • CONLIT 150 är obrännbar enl Euroclass A1 - EN 13501-1
 • CE godkänd enl EN13162: 2008
 • Utlåtande från DBI: PHA10332a, PHA10332C

Dimensionering

 1. Av profiltabellen på omslaget framgår stålets U/A-värde enl stålgeometrin.
 2. Tjockleken för CONLIT avläses i tabell 1+2 genom att önskad brandmotståndstid (t.ex. R60) korsas med funnet U/A värde från profiltabellen.

Tabellen är baserad på en kritisk ståltemperatur på 450 °C.

 

Krav vid montering

 • Ska monteras med svetsstift – tillskärning med kniv, såg eller cirkelsåg.
 • Max stiftavstånd 320 mm och max 50 mm  från kant
 • CONLIT -skivorna ska ha 2 – 3 mm  övermått.
 • Stiften ska ha en diameter på min  2,7 mm, brickor min 28 mm.
 • Passbitar kan generellt uteslutas upp  till en profilhöjd på 1000 mm. Över 1000 mm ska CONLIT monteras in mot profil- kroppen.
 • Det är viktigt att fogarna är täta vid  monteringen.
 • Om brandisoleringen punkteras av installationer ska dessa brandsäkras för att erforderligt brandskydd ska uppnås.

Anvisningar

Måttanpassa CONLIT-skivoerna med kniv, såg eller cirkelsåg.

Svetsa CONLIT-skivorna mot stålet med svetsstift, anpassade till tjockleken. Se till att förankringen mot stålet är säker och stabil.

Placera svetsstiften max 50 mm från kanterna och med ett inbördes avstånd på max 320 mm.

När svetstiften är monterade, kan ytan ec beklädes med gips - se CONLIT Gips system längre ner på sidan.

Stål - CONLIT Limsystem

Install guide, how to guide, work instruction

Tekniska specifikationer och krav vid montering

Användningsområde

Vid brandskydd av stålkonstruktioner kan CONLIT monteras som färdig lösning utan annat förarbete än tillskärning. Om lösningen är synlig kan CONLIT levereras med ett ytskikt av vit glasfiberväv eller avslutas med pålimmade gipsskivor.

 

Tekniska specifikationer

CONLIT 150: densitet >165 kg/m3

Isoleringsförmåga: λ10 0,037 W/mK, temperaturberoende

Specifik värme: 0,8 kJ/kg·K

Z-värde: 0,14 kg/m·s·GPa

Fuktabsorption: 0,004 vol% v. 90% RF

 

Material/sortiment

Tjocklek: 10*-15-20-25-30-40-50** mm

(*CONLIT 300, ** CONLIT 150)

CONLIT 150 (med vit glasfiberväv)

CONLIT 150 P -300 P (utan glasfiberväv)

Lim: Hink 20kg eller patroner

Ner till + 5 ºC för ”Standard”

Ner till - 7 ºC för ”Frost”

 

Certifiering

 • CONLIT 150 är obrännbar enl Euroclass A1 - EN 13501-1.
 • CE godkänd enl EN13162: 2008.

Utlåtande från DBI: PHA10332d.

Dimensionering

 1. I profiltabellen på omslaget är stålets U/A-värde angivet.
 2. CONLIT- dimensionen avläses i tabell

– genom att korsa önskad brandmot- ståndstid (t ex R60) och funnet U/A-värde från tabell profiltabellen. Värdet avrundas till närmaste tal.

Tabellen är baserad på en kritisk ståltemperatur på 450°C.

 

Krav vid montering

 • CONLIT 150 passbit ska limmas med CONLIT Lim mellan flänsarna.
 • Passbitarna ska monteras med max 1000 mm inbördes avstånd.
 • Det ska vara passbitar bakom skivstöden.
 • Alla skivstöd och skarvar i hörn limmas med CONLIT Lim CONLIT –skivorna hålls fast i sin position med t.ex. galvaniserad 60 mm spik.
 • Om brandisoleringen perforeras av installationer ska dessa brandsäkras för att samma brandskydd ska uppnås.

Anvisningar

Skär till passbitarna noga och limma med CONLIT Lim mellan flänsarna.

CONLIT Lim mellan passbit och CONLIT ytbeklädnad. Placera en passbit bakom skarven mellan två CONLIT-skivor.

Stryk på CONLIT Lim på passbitarna med spackelspade så att limskiktet blir jämnt.

CONLIT-skivorna trycks samman vid hörn-skarvar och hålls fast med spik tills limmet härdat.

Produkter

Brandskydd av stålkonstruktioner