Brandskydd tak av trapetsplåt

Tak av trapetsplåt klassificeras ofta som bärande stålkonstruktioner med brandmotståndsklass R30 eller R60. Vid brandpåverkan underifrån mister en oskyddad trapetsplåt snabbt sin bärförmåga.

Tekniska specifikationer och krav vid montering

Användningsområde

Brandisolering av trapetsplåttak utförs där det ställs specifika krav på takets brandmotstånd, t.ex. när taket är mindre än 8 meter från en högre belägen brandcells yttervägg. CONLIT 120 är utvecklad för att kunna uppgradera ett oklassificerat tak av korrugerad plåt till REI 60. Används tillsammans med CONLIT Lim, skruvar och brickor Ø80mm.

 

Tekniska specifikationer

Värmeisolering: λ10<s=0,039 W/m·K.

Användningstemperatur: Vid normal temperatur tål produkten på ullsidan max 250°C

På ev beläggning max 80°C.

Fibersmältpunkt: över 1000°C

Fuktabsorption: ca. 0,004 vol. % vid 90% RF

Dimensionsstabilitet: Längdutvecklingskoefficient =0

Ångdiffusionstal: ca. 0,15 kg/GPa·m·s

Specifik värme: ca. 0,8 KJ/Kg·K 0%

 

Material/sortiment

CONLIT 120 P (obeklädd)

CONLIT 120 (med glasfiberväv)

Tjocklek: 80 mm

Dimensioner: 2000x1200

 

Certifiering

 • CONLIT 120 är obrännbar enligt Euroclass A1 - EN 13501-1.
 • CE godkänd enl EN13162: 2008.
 • Utlåtande från DBI: PHA10332f.

Krav vid montering

 • Skruv med borrspets och min 80 mm stålbricka.
 • Alla kanter ska förses med CONLIT Lim innan uppsättning.
 • Skruvarnas inbördes avstånd får vara max 900 mm och max 200 mm från kanten.
 • Om trapetsplåten är monterad så att rök och eld kan komma in i hålrummet mellan plåt- och CONLIT-skivorna ska tätning utföras med trapetsformade kilar av stenull.

Krav på plåtskivor:

 • Tjocklek min 1,0 mm.
 • Plåtens sträckgräns min 350 N/mm2.
 • Beräkningsmässig spänning vid last- kombination 3.3 max 120 N/mm2.
 • Tröghetsmoment min 2.800.000 mm4/m.

OBS:
Där CONLIT-skivorna monteras så att de har direkt kontakt med utomhusmiljö används CONLIT 120 med glasfiberväv.

Tvärsnitt av trapetsplåttak:

Anvisningar

Stryk på CONLIT Lim på skivornas kanter innan uppsätning.

Skruva skivorna direkt upp i trapetsplåten. Det är viktigt att se till att skivorna är spända tätt mot trapetsplåten.

Sätt upp skivorna förskjutna under trapetsprofilerna. CONLIT Lim säkrar en brandtät fog mellan CONLIT-skivorna.

4 x 100 mm skruv med borrspets och brickor, Ø 80 mm, används.

Produkter

Brandskydd tak av trapetsplåt