ROCKWOOL uppfyllde de höga kraven

Kraven var höga när Pär Lagerkvistskolan i Växjö började byggas. Därför valdes fasadisoleringssystemet REDAir FLEX från ROCKWOOL.
Nu är skolan färdig och verksamheten är i full gång.
– Vi är väldigt glada för skolan, säger Ingvar Eek, projektledare på det kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Ambitionsnivån var hög när bygget av Pär Lagerkvistskolan påbörjades. Endast hållbara material fick användas och vissa krav var uppställda för att få ett bra inomhusklimat. Målsättningen var att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Det blev bättre än så och i december certifierades skolan med Miljöbyggnad Guld.

– Kommunen har dessutom en energiplan som ställer högre krav än Miljöbyggnad Guld. Kravet är 50 kWh/kvm och skolan ligger på 46–47. Så det har vi också uppfyllt, säger Ingvar Eek.

Produkterna från ROCKWOOL ingick i den lista av material som fick användas till bygget av Pär Lagerkvistskolan. Utgångspunkten var att använda dels stenull, dels heltäckande fasadisolering. Allt för att miljöcertifieringen skulle gå igenom.

– För att få en certifiering ska man påvisa teoretiskt att man kan uppnå vissa krav, exempelvis vad gäller energianvändning och ljudnivå. Det här ska sedan gå att verifiera, i annat fall blir certifieringen nedgraderad, säger Ingvar Eek och fortsätter:

– Vi har även installerat solceller med en effekt på 100 kW. Ett av kraven för att nå certifieringen Guld är att det ska installeras solceller eller annan återvinningsbar energikälla.

Pär Lagerkvistskolan är egentligen en stor byggnad med lokaler på sammanlagt 13 300 kvadratmeter. Men vid en snabb blick ser det ut som flera byggnader. Skolan delas nämligen upp i mindre enheter med olika karaktär vad gäller material, taklutning och fönsterställning. Till den sistnämnda delen användes REDAir LINK från ROCKWOOL.

– Dessutom är delen med förskolan samt sporthallen byggda i massivträ enligt kommunens träbyggnadsstrategi. De olika delarna skiljer sig även åt vad gäller fasadmaterial, förutom träpanel används även betong. Allt för att skolan inte ska se ut som en enda stor koloss, säger Ingvar Eek.

Text: Johan Larsson.

Foto: Uffe Johansen. 

Reference case, Sweden, Växjö, Pär Lagerkvistskolan, REDAir FLEX, REDAir LINK

Röster om REDAir FLEX och REDAir LINK

”Vi ville ha stenull eftersom det är ett brandsäkert material. Vad gäller heltäckande isolering såg vi att FLEX var ett bra system där det gick att isolera med tjocka skivor. När isoleringsskiktet är tjockt är det enkelt att montera fönstren i LINK och det var därför som vi valde det.”

Karin Arvidsson, konstruktör på BSV arkitekter & ingenjörer i Värnamo under projekteringen.

”REDAir FLEX är jättesmidigt och enkelt, bara att skruva fast eftersom det inte behövs några reglar. När vi dessutom kört med LINK runt fönstren har det tagit bort en mängd köldbryggor.”

Peter Fogelberg, arbetsledare hos generalentreprenören Peab.

”När det gäller designlösningar går det att flytta fönstren längre ut och göra djupare gluggar, utan att få köldbryggor. Förr i tiden satte man dem långt in för att skydda träkarmarna, men nu när de är gjorda av aluminium behövs inte det.”

Peter Fogelberg om REDAir LINK.  

FAKTA: Pär Lagerkvistskolan

Miljöbyggnad Guld är en certifiering enligt Sweden Green Building Council. Certifieringen finns i nivåerna guld, silver och brons. På samtliga nivåer ställs krav på bland annat energianvändning, ljudmiljö och utfasning av farliga ämnen.

Målet med skolan är att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt. Det innebär bland annat att lokalerna är speciellt ljudanpassade. Och eftersom det handlar om en skola är säkerheten högt prioriterad med effektiva brandlarm och sprinklersystem.

Bygget påbörjades i april 2015 och var färdigt för inflyttning i augusti 2017.

FAKTA: ROCKWOOL REDAir FLEX

Vad är REDAir FLEX?

REDAir FLEX är ett enkelt och effektivt fasadisoleringssystem som uppfyller kraven på morgondagens fasadlösningar.

Hur fungerar REDAir FLEX?

REDAir FLEX är ”självbärande” och ska inte förankras eller kombineras med beslag då fasadbeklädnadens vikt tas upp via en kombination av isoleringens tryckstyrka och skruvens infästning i väggen.

Hur används REDAir FLEX?

REDAir FLEX kan användas till de flesta typer av nybyggnationer och renoveringar. Systemet används vid väggkonstruktioner av trä, betong och lättbetong.

• SMART OCH SNABBT MONTAGE
• MINIMALT MED KÖLDBRYGGOR
• PASSAR DE FLESTA TYPER AV HUS
• OPTIMAL BRANDSÄKERHET
• LJUDISOLERANDE
• ENERGIBESPARANDE

FAKTA: ROCKWOOL REDAir LINK

Vad är REDAir LINK?
REDAir LINK är en isolering som består av oorganisk stenull, komprimerad till en hård skiva. Den används främst som ett energieffektivt sätt att montera fönster eller dörrar, tillsammans med utvändig isolering.

Hur fungerar REDAir LINK?
REDAir LINK är en system som består av hård komprimerad stenull som kompletterats med beslag för ihopsättning och montering. Tillsammans gör komponenterna det möjligt att montera fönster där det normalt bara finns mjuk isolering att förankra dem i. Alternativt hade det behövts träkonstruktioner med köldbryggor som följd.

Hur används REDAir LINK?
REDAir LINK kan användas vid nybyggnation och vid renovering. REDAir LINK kan användas oavsett om stommen består av trä, betong, tegel eller lättbetong.

• OORGANISK OCH DIMENSIONSSTABIL
• OPÅVERKAD AV FUKT OCH TEMPERATURSVÄNGNINGAR
• ENKEL OCH SNABB MONTERING
• MINIMALA KÖLDBRYGGOR
• PASSAR DE FLESTA BYGGNADSTYPER