Valla Berså

Byggnad i KL-trä prioriterar brandsäkerhet

Valla Berså, Linköping

Byggnader byggda av KL-trä (massivträ) är en växande trend i Norden, och Sverige är inget undantag. När vi kliver in i det nya året växer allt fler nya KL-träbyggnader fram i Linköping. Valet att bygga helt i trä ställer höga krav på brandsäkerheten, och det får byggherren till att välja stenullslösning från ROCKWOOL som isolering.


I södra Sverige - närmare bestämt i Linköping - kommer snart stadens första hållbara landmärke stå klart. Färdigställandet av stadens första flerfamiljshus i massivt trä, Valla Berså, pågår nu för fullt. Byggnadens form är lite speciell då den är rund och har en stomme i massivträ- något som ställer höga krav på brandsäkerhet av byggnaden.


Speciell konstruktion ställer stora krav på byggmaterialet
Eftersom byggnaden är av KL- trä och med fem våningsplan har brandskyddet varit en hög prioritet för utvecklaren Peter Lindstén från Byggnads AB Lindstén. För honom var det avgörande med högsta möjliga brandsäkerhet för att skydda både boende och byggnaden vid en eventuell brand och här spelade typen av fasadisolering en avgörande roll:

"För byggandet av Valla Berså krävde vi höga krav på brandkvalitet i de produkter vi använde eftersom byggnaden är i massivt trä. Som isolering, bestämde vi oss därför för fasadlösningen, ROCKWOOL REDAir FLEX, som ger ett passivt skydd mot brand och är lätt att installera.", säger Peter Lindstén, med hänvisning till "byggnaden särskild blankett" som kräver produkter som är lätta att arbeta med.

Förutom att REDAir FLEX ger ett passivt skydd mot brand och ger en effektiv byggprocess, skapar fasadsystemet också ett optimalt klimat i trähus, eftersom det är oorganiskt och mottståndskraftigt mot fukt.


En naturlig lösning för hållbar träkonstruktion
KL- träkonstruktioner ställer högre krav på brandsäkra konstruktionslösningar vilket kräver att alla inblandade aktörer ställer krav på de material som skall ingå i byggnaden. Och här gör alla lösningar med stenull i byggnaden en mycket stor skillnad.

"Stenull passar naturligt i framtidens hållbara byggnad i KL-trä på flera nivåer. Stenull är baserad på sten och därmed lika naturligt som trämaterial. Materialet skapar  ett passivt brandskydd och skyddar därmed både de boende och byggnaden. Slutligen är stenull också återanvändbart och behåller sin funktion under hela byggnadens liv, säger Magnus Kamstedt, KAM, föreskrivande led på ROCKWOOL i Sverige.

Reference case, Sweden, Linköping, Valla Berså, KL-trä, massive wood, REDAir FLEX, apartments

Valla Berså, REDAir FLEX lösning

Woman, man, computer, lunch and learn, learning

Få mer info om olika konstruktionslösningar.

Boka Lunch & Learn

Fakta:

 
Byggperiod: 2016-2018
Typ av byggnad: Lägenheter
Konstruktion: KL-trä med REDAir FLEX
Beställare: Byggnads AB Lindstén
Arkitekt: Bengt Winell