Moholt 50/50

REDAir FLEX i ett av Europas största byggprojekt.

REDAir FLEX

Moholt 50/50 - REDAir FLEX i ett av Europas största byggprojekt

Studenterna i Trondheim har fått 632 nya klimatvänliga bostäder. Projektet innefattar bland annat fem niovåningshus i massivträ. Som fasadisolering används ROCKWOOL REDAir FLEX.

Ledorden under hela processen har varit att bygga klimatvänligt och energieffektivt. Studentsamskipnaden i Trondheim, som är byggherre, valde därför en träkonstruktion. Samtidigt såg de andra goda egenskaper i form av miljö, kvalitet, brandsäkerhet och totalkostnader med materialet. Nyckeln till att skapa energieffektiva byggnader låg i att få till en heltäckande fasadisolering.

- REDAir FLEX har väldigt bra isoleringsegenskaper samtidigt som det ger minimala köldbryggor. Dessutom behöver vi inte lägga tid på att regla och det krävs ingen extra övertäckning under byggperioden, säger Jostein Wilmann från entreprenören Veidekke.

Trähusen i Moholt 50/50 har passivhusstandard med energitillförsel från bergvärme. Kombinationen gör dels att energibehovet är litet, dels att den energi som tillförs har ett väldigt lågt klimatgasutsläpp per kWh. Eftersom bergvärmepumpen dessutom är utrustad med frikylning skapar den, tillsammans med isoleringen från ROCKWOOL, ett behagligt inneklimat.

Moholt 50/50 är Europas största projekt med massivträhus och spänner över totalt 23 000 m2. De fem niovåningshusen, skapar ett helt nytt kvarter i studentbyn Moholt strax utanför Trondheim. Förutom ytterväggar isolerade med REDAir FLEX är även innerväggar, golv och tak isolerade med stenullsisolering från ROCKWOOL. Det ger, förutom ett utomordentligt inomhusklimat, bra ljudisolering samt optimalt brandskydd.

- Vi på Veidekke har bra erfarenhet av systemet från projekt i andra städer i Norge vilket gjorde att det blev naturligt att använda REDAir FLEX även här. Det har visat sig vara ett bra val, säger Jostein Wilman och fortsätter: Vid en utvärdering av både kostnader och resultat är jag övertygad om att REDAir FLEX är den bästa lösningen för den här typen av projekt.

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments

Fakta:

 
Byggperiod: Mars 2015 - november 2016
Omfattning: Fem höghus på nio våningar (23 000 m² som rymmer 632 studentlägenheter, affärslokaler, dagis med plats för 171 barn, bibliotek, aktivitetscenter mm. Under marken finns en parkeringsyta på 10 00 m². Området har 10 000 m² allmänning.
Projektkostnad: Ca. 487 mio. NOK
Kund: Sit
Arkitekt: MDH Arkitekter AS