Mundspelet i Lund

Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK.

Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en helt ny skolfastighet. Kravet var att den skulle konstrueras med energieffektiva lösningar och ge innovativa miljöer.

Den nya byggnaden står klar hösten 2014. Skolan är planerad för 200 barn och ska rymma åtta klassrum, fyra fritidsavdelningar, verkstäder, ateljéer, musiksal och personalutrymme. Låg energianvändning och hänsyn till miljön har genomsyrat hela processen i utformningen av den nya skolbyggnaden. Svefors Arkitekter fi ck uppdraget att rita den nya skolan.

- Det är ett fantastiskt projekt där fastigheten fungerar både som ett energisystem och som skola, säger arkitekten bakom projektet, Jens Svefors.

Munspelet i Lund har en energismart konstruktion

Smart och snyggt

När Jens Svefors började skissa på förslaget sökte han efter material som ger energieffektiva lösningar, utan att göra avkall på formen. - Jag ville inte bara använda mig av mycket isolering för att skapa lägre energianvändning. Det var då jag kom i kontakt med REDAir FLEX från ROCKWOOL. Jens Svefors föreslog fasadsystemet för Lundafastigheter som godkände valet. - Vi har som mål att ha låg energianvändning i skolan och det är en av anledningarna till att vi landade i denna lösning från ROCKWOOL, säger Magnus Elfström, projektledare på Lundafastigheter.

Fungerar på alla typer av fasader

REDAir FLEX är ett ventilerat fasadsystem som fungerar på alla typer av fasader. På skolan Munspelet har det fått sällskap av en ny produkt i familjen; REDAir LINK - en produkt för infästning av fönster som består av en laminerad hårdpressad isoleringsskiva. - Fördelen med denna är att du får ett lägre lambdavärde, det är ett oorganiskt material som inte möglar och det uppstår ingen köldbrygga runt fönstret, förklarar Jens Svefors.

REDAir LINK ger frihet

På ena sidan av byggnadens fasader har dessa fönster monterats i fl era olika höjder och storlekar. Invändigt ger det klassrummen stora härliga fönsternischer som elever kan krypa upp i. Utvändigt ser de ut som färgstarka rutor i ett hav av växter. Kring dessa är tanken att det ska spira växter som ger huset en skiftning i färg allt efter årstiden. - REDAir LINK ger en formmässig frihet. Jag ville också att fönstren ska komma långt ut så att de släpper in mycket ljus och inte skuggas av tjocka ytterväggar. Detta var möjligt tack vare de nya produkterna från ROCKWOOL.

Uterum för olika användningsområden

Skolans klassrum är fördelade i två plan. I mitten av skolan ligger kök, matsal, expedition och personalrum. Dessutom finns ett stort och luftigt uterum som fungerar som utökat klassrum, fritids, verkstad, lekyta och korridor, beroende på hur verksamheten väljer att planera och organisera arbetet. Uterummet, som har ett behagligt klimat, är också en del av fastighetens värmesystem - där väggarna utgörs av solfångare.

Byggnaden fungerar som en energikälla där både värme och kyla tas tillvara och fördelas ut efter behov.

För att skapa energismarta lokaler har man valt att jobba enligt modellen "Active building". Det innebär, bland annat, att man tar tillvara på de övertemperaturer som genereras av människor och maskiner och samlar dessa i ett energilager.

Lagret ligger i bottenplattan och kan sedan återvinnas och fördelas ut i skolan. Systemet gör det möjligt att flytta temperaturer dit de behövs. Om solen värmer ena sidan av skolan, och den andra ligger i skugga, flyttas övertemperaturer till skuggsidan, så att rummen alltid har ett jämnt och behagligt klimat. Energin från människor och maskiner är dock inte tillräcklig för att försörja hela byggnaden, året runt. För att ta tillvara på solenergi har ett högt uterum byggts där väggarna utgörs av solfångare. Detta blir en utomordentlig energikälla, samtidigt som rummet ger eleverna en härlig lekyta (se föregående sida). Skulle den energin inte räcka finns fjärrvärme anslutet till skolan.

Minimerade köldbryggor

Ett stort jobb har lagts på att minimera köldbryggorna i huset. Fönster och balkongdörrar är ofta stora energibovar i ett hus eftersom de släpper ut värme. Att finna lösningar som ger lågt U-värde är därför av stor vikt. I det här fallet valdes fönster som ger ett U-värde på 0,9 i snitt.

Ventilationen av vikt

Luften vi vistas i betyder mycket för vår hälsa. För att undvika dålig lukt, mögel, kondens på fönster, varma och kalla ytor måste en byggnad ha bra ventilation. Du kan också spara pengar och energi genom bra styrning på ventilationssystemet och genom att återvinna värme ur ventilationsluften. I Munspelet tas värmen tillvara på i energilagret och skolan har dessutom mekanisk ventilation, i kombination med självdrag i uterummet.

Isolering spar pengar

Rätt isolering är ett av de mest effektiva sätten att minska energianvändningen i ett hus. När man väljer isolering är det viktigt att inte bara se på priset utan också på hur väl materialet isolerar och vad detta innebär i relation till ökade kostnader för uppvärmning. I Munspelet har man använt REDAir FLEX från ROCKWOOL.

Fakta  
Byggperiod: Mars 2013 - hösten 2014
Byggherre: Lunds kommun Lundafastigheter
Arkitekter: Svefors Arkitekter