Hardrock ref case kvarteret Perongen Helsingborg 2020 Roof, Tak  Sweden

Clarion Hotel & Congress Sea U

Havsutsikt med Hardrock Takfall och Underlag Energy från ROCKWOOL på taket.