Stjärnhus

Stjärnhus blir passivhus med REDAir FLEX i väggarna.

REDAir FLEX

Stjärnhus blir passivhus med REDAir FLEX i väggarna

Det gråa stjärnhuset på Teleskopgatan 2 i Göteborg har förvandlats till en hållbar byggnad med solceller som fasadmaterial. ROCKWOOL REDAir FLEX var det bästa alternativet som fasadisolering.

- Det är ett flexibelt och lättanvänt system, säger Per Thurfjell, arkitekt på Helhetshus Arkitektstudio.

Ambitionen för den kooperativa hyresgästföreningen Stacken har länge varit att nå passivhusstandard byggnaden. Första steget var att isolera vinden, därefter installerades ett FTX-aggregat och för att nå hela vägen behövde fasaden tilläggsisoleras. Som fasadtäckningsmaterial valdes solceller utanpå fasadisoleringen REDAir FLEX.

   - Vi tittade på olika alternativ för fasta skivor, som PIR och EPS, och vägde då även in så kallad enbodied energi. ROCKWOOL hade det bästa alternativet till ett bra pris. Läkten på REDAir FLEX passar dessutom perfekt för att skruva fast solcellerna, vilket var en viktig faktor, säger Dan-Eric Archer som sitter i Stackens energigrupp.

Stacken är ett av många stjärnhus på Teleskopgatan i västra Bergsjön som började byggas under slutet av 1960-talet. Efter att ha använts som kontor av Göteborgshem ombildades Teleskopgatan 2 till ett kollektivhus 1980 och fick då namnet Stacken.

Miljöintresset bland de boende har hela tiden varit utmärkande för föreningen och förhoppningen är att är att solcellerna på fasaden, och på taket, ska göra Stacken helt självförsörjande på el.

   - Vi vill spara pengar på värme och el och på så sätt finansiera de lån som vi har tagit till renoveringen. Så som våra kalkyler ser ut nu ska det vara återbetalat under en 15-årsperiod, säger Dan-Eric Archer.

Arbetet med den nya fasaden påbörjades under våren 2016 och det var Helhetshus Arkitektstudio som fick uppdraget att ta fram ritningar och layout för solcellerna på fasaden och taket. Själva renoveringen tog fart under sommaren och stod sedan färdigt under senhösten.

   - Det är en ganska ovanlig lösning eftersom de försöker skapa en energieffektiv lösning med ett byggsystem som är förhållandevis enkelt. På så sätt är det ett intressant projekt. Egentligen är det bara isolering med en läkt och sedan fasadmaterial, säger Per Thurfjell, arkitekt hos Helhetshus Arkitektstudio.

Reference case, Sweden, Stäcken, Göteborg, Stjärnhus, Rockpanel, REDAir FLEX, passive house, facade

Fakta:

 
  Gøteborg, Sverige
Byggår: 1969
Renoveringsperiod:: 2016
Omfattning: Energirenovering av miljonprogramshus
Kund: Kollektivhusföreningen Stacken
Arkitekt: Helhetshus Arkitektstudio