Ullerud Helsebygg

Norges största vårdhem i KL-trä kräver brandsäker fasadlösning.

Ullerud Helsebygg, Drøbak

Byggnader i KL-trä (massivträstomme) är en växande trend i Norden. Norge är inget undantag och för en tid sedan öppnades landets största vårdhem i KL- trä. Valet att bygga enbart i trä ställer höga krav på brandsäkerhet och därför valde byggherren att isolera byggnaden med en stenullslösning från ROCKWOOL.


Vårdhemmet Ullerud Helsebygg är det största byggprojektet i Frogns kommuns historia och Norges största vårdhem i KL-trä. Byggnaden ligger i centralorten Drøbak och stod färdigt för en kort tid sedan. Ullerud Helsebygg är byggt som ett passivhus och har fått miljöklassificeringen Very Good af BREEAM-NO. Träkonstruktionen ställer höga krav på isoleringens brandsäkerhet samtidigt som den höga miljöklassificeringen kräver en hög isoleringsförmåga. En kombination av två egenskaper som ROCKWOOL kunde erbjuda med fasadlösningen REDAir FLEX.


Speciella byggnationer ställer höga krav på val av byggmaterial
Eftersom byggnaden är byggd helt i trä och över hundra människor vistas i vårdhemmet varje dag, var brandsäkerheten avgörande vid valet av material. Både för att skydda de boende och byggnaden i händelse av en brand.

”Med tanke på träkonstruktionen ställdes det krav på icke-brännbar fasadbeklädnad och isolering på Ullerud Helsebygg. Därför valde totalentreprenören fasadlösningen REDAir FLEX, som uppfyllde de höga kraven på brandsäkerhet, och som dessutom var snabbt, enkelt och flexibelt att arbeta med – både på byggarbetsplatsen och vid projekteringen. Det var viktigt för oss”, säger arkitekten och ingenjören Jörgen Andreasson från BAS Arkitekter, som har haft ansvaret för detaljprojekteringen under bygget av Ullerud Helsebygg.

Utöver att REDAir FLEX är brandsäkert och skapar en effektiv byggprocess, ger fasadsystemet också ett optimalt inomhusklimat i träbyggnaden, eftersom systemet är oorganiskt och fuktavvisande.


Naturlig lösning för en hållbar byggnation
I takt med att antalet hus i KL-trä ökar, ställer aktörerna i byggbranschen särskilda krav på material som skall fungera tillsammans med träkonstruktionen. Här fungerar stenullslösningar för hållbara träbyggnationer bra.


”Stenullen passar naturligt in i framtidens hållbara byggen av flervåningshus KL-trä. Stenull är baserat på sten och är därmed lika naturligt som det trä som byggnaden är byggt av. Stenull är brandsäkert och skyddar både de boende och konstruktionen, stenull kan återvinnas och bevarar sin funktion under hela byggnadens livstid, säger Christer Engelstad, konsulent hos ROCKWOOL Norge. 

Reference case, Norway, Drøbak, Ullerud Helsebygg, massive wood, REDAir FLEX, facade, nursing home

Ullerud Helsebygg, REDAir FLEX lösning

Woman, man, computer, lunch and learn, learning

Få mer info om olika konstruktionslösningar.

Boka Lunch & Learn

Fakta:

 
Plats: Drøbak i Akershus
Projekttyp: Vårdhem
Bruttoarea: 12.000 kvm.
Kund: Frogn kommune
Byggledning: HR Prosjekt
Entreprenör: AF Bygg Østfold
Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter, BAS Arkitekter