Lustigkulla

En osynlig hjälte i passivhusen.

Lustigkulla, Knivsta Kommun

Energisnåla, miljövänliga och behagliga att vistas i. Fördelarna med passivhus är många. Men om byggnaden ska uppfylla de höga kraven krävs bland annat rätt isolering.
”REDAir systemet från ROCKWOOL är mycket lämpligt för passivhus”, berättar Bernhard Woll, konstruktör hos Consulting – Byggteknik i Uppsala AB.

Att bygga enligt Passivhus-standard är populärt. Och det gynnar inte bara miljön och plånboken. Den anpassade ventilationen bidrar till ett inomhusklimat som är både behagligt och hälsosamt att vistas i. Men kraven på Passivhus är höga, inte minst när det kommer till isoleringsmaterialet. Det vet Bernhard Woll, som erfaren konstruktör och nyligen har jobbat med förskolan Lustigkulla i Knivsta Kommun.

Lustigkulla är en nybyggd förskola i Passivhus-standard med åtta avdelningar. I ett sådant projekt ställs komponenter som isolering på sin spets.
”För infästning och isolering runt fönster och dörrkarmar var isoleringssystemet REDAir Link från ROCKWOOL ett mycket bra val, eftersom det bland annat skapar minimala köldbryggor. För fasaden användes REDAir Flex, som är både effektivt och lättmonterat”, berättar Bernhard Woll.

REDAir är en serie kompletta fasadisoleringssystem av stenull. Genom att använda REDAir från ROCKWOOL utnyttjas passivhusets potential fullt ut. ”Förutom att köldbryggorna blir minimala ger isoleringen den bakomliggande konstruktionen ett passivt fukt- och träskydd. Dessutom innebär stenullsisolering alltid ett mycket högt brandskydd”, kommenterar Magnus Kamstedt, Key Account Manager, ROCKWOOL.

Reference case, Sweden, Knivsta Kommun, Lustigkulla, passive house, massive wood, REDAir LINK

Lustigkulla, REDAir Link lösning

Reference case, Sweden, Knivsta Kommun, Lustigkulla, passive house, massive wood, REDAir LINK

Lustigkulla, TOPROCK lösning

Fakta:

 
Plats: Knivsta
Projekttyp: Passivhus
Bruttoarea: Ca. 1900 m2 
Kund: Knivsta Kommun
Huvudentreprenör:  ByggConstruct
Arkitekt:  Arkitema Architects