Takisolering och isolering av vind

Takisolering och isolering av vind i en byggnad är en av de mest effektiva sätten att förbättra värme-, ljud- och brandisoleringen. Dessutom är det kostnadseffektivt och kommer att leda till energibesparingar, pga. den minimerande värmeförlusten genom taket. Vi erbjuder isoleringsprodukter för både nya och renoverade tak.

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.

Produkter

Takisolering och isolering av vind

Ladda ner mer